Menu 

Všechny příspěvky v Aktuality

Ohlasy na Katalog podpůrných opatření

katalog-ikon

Katalog pro žáky s narušenou komunikační schopností

Karta: 5.1 RESPEKTOVÁNÍ SPECIFIK ŽÁKA

Pochopí-li, spíše porozumí-li žák špatně instrukci, zadání úkolu, který po něm učitel chce, samozřejmě to vede ke školní neúspěšnosti, za kterou žák nemůže, není to vinou jeho sníženého intelektu. Situaci žáka můžeme definovat a představit si jako sebe sama v cizí zemi, jejíž řeči vůbec nerozumíme, přestože jsme inteligentní. Prostě nerozumíme tomu, co si ostatní říkají, i když slyšíme dobře. Je těžké vcítit se do žáka, který je na tom mentálně velmi dobře, slyší velmi dobře, ale nerozumí obsahu sdělení a nemůže se tudíž účastnit konverzace.

A teď si představte situaci na pedagogické poradě, kde učitelé (bez vzdělání ve speciálního pedagoga) probírají problémy žáka jako: „on to nechce pochopit“; „vždyť mě slyší, tak proč nepracuje?“; „dělá to naschvál“ aj. Tito učitelé absolutně nechápou podstatu postižení žáka s NKS: museli by si prostudovat odbornou literaturu, týkající se této problematiky, ale proč by to měli dělat??? Vždyť oni přece rozumí naprosto všemu a svůj předmět didakticky vyučují správně „dokonale“ a když to můžou chápat ostatní, tak proč ne tento žák?! Nenechají si poradit od speciálního pedagoga, neboť pracuje ve škole jako pedagogický asistent: „není jim profesně na úrovni“, (viz naše ZŠ).

Dále pak čtou neustále a v současné době v každém vydání UN, jak jsou katalogy PO zbytečné a že bude stejně neuskutečnitelné je do školství aplikovat!!! Tak to mě naprosto VYTÁČÍ!!! Proč nenapíšou také pozitiva katalogů??? Myslím si, že jestli tato situace bude pokračovat nadále a učitelé, ředitelé škol, budou neustále ze strany novinářů atakováni informacemi o zbytečnosti těchto katalogů, tak kde potom jsme…??? Nezlobte se, že se takto vyjadřuji, ale mě to opravdu rozčiluje, když čtu o zbytečnosti práce, která je tak pracně a složitě sepsána, tak jako ji nikdy nikdo nenapsal. Napsána pro potřeby našich dětí, žáků a studentů (sakra, naší budoucnosti!) a pak si přečtete jen kritiku, tak ať se jdou všichni tito slavní teoretici, kteří jen dokážou plkat do tisku – VYCPAT!!!!

Můj názor je takový, že pokud nebude na každé škole působit alespoň jeden speciální pedagog, který dokáže vysvětlit problematiku daného postižení (myslím všeobecně, nejen NKS) a bude moci s těmito žáky pracovat a metodicky vést každého pedagoga, který má ve třídě žáka vyžadující podpůrná opatření, (tím myslím ochotného, empatického pedagoga), nesetkáme se bohužel s pozitivním a žádoucím přijetí aplikací katalogů PO.

Eva Š.

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – ODSTRANÍ NESPRAVEDLNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ?

katalog

Katalog podpůrných opatření je zlomový po mnoha
stránkách. Nejenže učitelé budou mít poprvé pohromadě
a přehledně všechny dosavadní odborné zkušenosti ze
vzdělávání znevýhodněných žáků, ale dokument také pomůže
odstranit řadu nespravedlností, kterým byly některé děti
ve školách vystaveny.

2. běh modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

WP_20141003_002

Pro velký úspěch prvního běhu 50h modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, otevíráme 2. běh:  modul začíná prezenčním setkáním 16.1.2015, pokračuje e-learningem s druhým prezenčním setkáním 20. 2. 2015 a končí prezenčním setkáním 27.3.2015. Zájemci se již mohou hlásit, kurz je zdarma. Více informací o obsahu, lektorech a přihlášku najdete v letáku zde nebo přímo u přihlášky pod částí Informace ke kurzu.

WP_20141003_001WP_20141003_002

Sodo pochází z Mongolska. Když přišel do Pardubic, neuměl ani slovo česky.

Sodo pochází z Mongolska. Když přišel do Pardubic, neuměl ani slovo česky. Rodině od začátku pomáhá sdružení Most pro o. p. s.

Přehled nabízených kurzů pro asistenty pedagoga (PdF UP Olomouc; Člověk v tísni)

ikonax

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá (adresa konání: Pedagogická fakulta, Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40) a  Člověk v tísni v Praze pořádá (adresa konání:Galerie Langhans,Vodičkova 37, Praha 1,110 00).

Velký přehled nabízených kurzů zdarma (2014)

nahled1

Účastníkům zaplatíme dopravu, celodenní stravné, ubytování a kurz nic nestojí! Vyberete si?

Zpětná vazba od školy na téma „Balíček pomůcek pro naše žáky s tělesným postižením“

letter

Vážená paní magistro,

na setkání 27. 8. 2014 jsme obdrželi pomůcku pro naše žáky s tělesným postižením – notebook s příslušenstvím. Klávesnice, která byla součástí tohoto „balíčku pomůcek“ se stala okamžitě hitem u nás ve škole, kde se vzdělávají žáci střední školy s tělesným postižením. Nejen, že využíváme tu projektovou, ale nyní už máme objednány další – pro potřebu výuky i pro SPC.

V rámci ověřování Katalogu podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením mohu již nyní, v samém začátku spolupráce, potvrdit vhodnost takového zařízení a jeho využívání ve výuce. Klávesnice je praktickou pomůckou nejen pro žáky s poruchami jemné motoriky, ale i ty, kteří např. trpí spasmy nebo poruchami vidění (DMO), je velmi vhodná pro žáky píšící na klávesnici jen jednou rukou nebo jen několika prsty.

Takže velký dík za tak skvělý nápad!

S pozdravem

Mgr. Jana Marešová
ředitelka školy

Nový newsletter „Škola all inclusive“ 4/2014

newsletter_no4

Jak na to? – Sahrabova cesta z vesnické školy až na české gymnázium – Dívka si bez pomoci druhých neodežene ani mouchu. Počítá ale jako karkulačka.

Sportovní hry zdravotně postižené mládeže (Blansko 2. – 6. 6. 2014)

TZ – Praktický manuál pro vzdělávání dětí s postižením v běžné třídě připravili akademici z UP Olomouc

katalogy

Olomouc (1. 9. 2014) – Změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) přináší novela školského zákona, kterou schválila 27. srpna Vláda ČR. Novela zrušila „třídění“ postižení a zavedla nový systém podpůrných opatření. Na legislativní záměr navazuje příprava praktického manuálu pro učitele – Katalogu podpůrných opatření. Pro ministerstvo školství jej zpracovávají odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Člověkem v tísni, Asociací pracovníků speciálně pedagogických center a Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání. Katalog vznikl díky projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR.

„Novela zákona přináší změnu pohledu na vzdělávání handicapovaných žáků. Od dosavadního způsobu dělení do kategorií zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění, k novému systému podpůrných opatření. Tento způsob podpory umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby dětí se SVP,“ zdůraznil doc. Jan Michalík, hlavní řešitel projektu.

Katalog nabízí 500 listů pro práci s žáky

Týmy tvořené 125 odborníky ze škol, univerzit, poradenských pracovišť a nevládních organizací vypracovaly Katalog podpůrných opatření pro šest „základních“ zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušení komunikační schopnosti a poruchy autistického spektra a pro žáky se sociálním znevýhodněním. Materiál nabízí více než  500 karet podpůrných opatření pro přímou práci se žáky. Každá karta je rozpracována podle míry znevýhodnění žáka – do zákonem stanovených pěti stupňů podpory.

„Do rukou učitelů se dostává ucelený manuál rad a návodů, který mohou využít při své práci. Katalog nabízí pedagogům konkrétní návody pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření,“ přiblížila dr. Pavlína Baslerová.

Chceme zpětnou vazbu od učitelů

Autoři počítají s tištěnou i elektronickou verzí katalogu. Pracovníci projektu s ním během srpna seznámili pedagogy ze 140 škol v České republice – jde o školy všech stupňů, včetně škol speciálních a praktických, ve všech regionech ČR. Tyto školy budou materiál od 1. září do 31. prosince pilotně ověřovat.

Počítáme s rozsáhlým ověřováním a připomínkováním předloženého návrhu. Na základě získaných připomínek budou dílčí části Katalogu počátkem roku 2015 upraveny tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám školského terénu. Finální verze bude předána MŠMT v červnu 2015,“ dodal Michalík.

Pedagogická veřejnost, odborníci, rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mohou do konce prosince komentovat jednotlivá podpůrná opatření na http://vystupy.inkluze.upol.cz, kde jsou připraveny pracovní verze všech částí katalogu.

Podporu získají také školy

Nový systém zlepší vzdělávání žáků dnes klasifikovaných jako žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. „Systém umožní školám získat podporu, včetně tolik potřebných financí, aniž by bylo nutné tyto žáky nálepkovat jako sociálně znevýhodněné. S vyšší podporou ze strany škol se výrazně zvýší i jejich vzdělávací šance do budoucna,“ uvedl Tomáš Habart z Člověka v tísni, partnerské organizace garantující oblast sociálního znevýhodnění.

Příklady použití podpůrných opatření

Jana z páté třídy s diagnózou dětské mozkové obrny s poruchami pozornosti, která při práci často využívala PC (k práci s podporou výukových programů), s ním nemohla optimálně pracovat v zaplněné třídě v lavici mezi dětmi. Rušila je a ony rušily ji. V oddělené části třídy jí třídní učitelka vytvořila další pracovní místo, které je možné oddělit paravánem, kam dívka odchází pracovat na PC. V současné době má třída klid na výuku a dívka se může dostatečně soustředit na školní práci, která se tím výrazně zefektivnila.

Sahrab, afgánský chlapec, nastoupil do šesté třídy základní školy. V češtině rozuměl jednoduchým informacím, dokázal vyjádřit základní potřeby. Škola zahájila intenzivní spolupráci s rodinou, aby porozuměla potřebám chlapce i jeho kulturnímu zázemí. Společně si dohodli pravidla předávání informací. Pedagogové sestavili individuální vzdělávací plán. Vyšli vstříc i samostudiem v situaci, kdy pro něj nebylo akceptovatelné, aby probíral témata ze sexuální výchovy v jedné třídě s dívkami. Chlapec se rychle adaptoval na podmínky školní výuky. Nyní studuje na běžné střední škole.

Kontaktní osoby za ověřování Katalogu PO na školách:

  • PaedDr. Pavlína Baslerová, manažerka pro oblast podpůrných opatření, UPOL, tel. 734 144 822
  • Mgr. Jindřich Monček, manažer pro oblast podpůrných opatření, ČvT, tel. 778 402 765

Kontaktní osoby za projekt:

  • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., hlavní řešitel projektu, UPOL, tel. 777 809 040
  • Mgr. Tomáš Habart, manažer projektu partnera, ČvT, tel 739 320 763