Menu 

Realizační tým projektu

Realizační tým projektu

Pozice Jméno Tituly
Užší realizační tým:
Hlavní řešitel Jan Michalík doc. Mgr. PaedDr. Ph.D
Projektová manažerka Věra Benešová Mgr.
Koordinátorka klíčových aktivit Hana Kroupová Mgr.
Koordinátorka pro CS a věcná manažerka AP Jana Tomečková
Projektová manažerka UP Jana Lukešová Ing.
Web manažer Milan Řehák Mgr.
Věcná manažerka Katalogy Pavlína Baslerová PaedDr.
Věcný manažer Asistent pedagoga Jiří Langer doc. Mgr., Ph.D.
Věcná manažerka DVPP Veronika Machowská Ing.
Asistentka hlavního řešitele Barbora Vlachová Mgr.
Širší realizační tým
Metodik – žáci s mentálním postižením Milan Valenta prof. PaedDr. Ph.D.
Metodik – žáci s mentálním postižením Petr Hanák PaedDr. Ph.D.
Metodička – žáci s poruchami autistického spektra Zuzana Žampachová Mgr.
Metodička – žáci s tělesným postižením Eva Čadová Mgr.
Metodička – žáci se sluchovým postižením Jana Barvíková Mgr.
Metodička – žáci se zrakovým postižením Jana Janková Mgr.
Metodik pro validitu výstupů Miloň Potměšil prof. PhDr. PaedDr. Ph.D.
Metodička – žáci s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová Mgr.
Koordinátor pro CS Libuše Ludíková prof. PaedDr., CSc.
Metodička pro AP Iveta Valentová Mgr. Ph.D.
Oblast DVPP Klára Hrubá Mgr.
Oblast DVPP Aneta Tomanová Bc.
Oblast DVPP Jana Vítková PhDr.
Metodik mezikrajové sítě asistenta pedagoga za zdravotní postižení a znevýhodnění
Středočeský Ivana Štefaniaková Mgr.
Ústecký Blahoslava Pekařová Mgr.
Olomoucký Zuzana Líčeníková Mgr.
Moravskoslezský Zuzana Litnerová Mgr.
Metodik mezikrajové sítě asistenta pedagoga za sociální znevýhodnění
Moravskoslezský Magdaléna Holubová Mgr.
Olomoucký Zdeňka Malá Mgr.
Ústecký Vladimír Vaněk Mgr.
Středočeský Martina Habrová Mgr.

Realizační tým partnera

Pozice Jméno Tituly
Manažer projektu partnera Tomáš Habart Mgr.
Věcný manažer katalogu SZN Jindřich Monček Mgr.
Metodička pro katalog SZN Martina Habrová Mgr.
Věcná manažerka AP Marie Klusáčková Mgr.
Věcná manažerka AP Mariana Koutská Mgr. MgA..
Metodička pro AP Olga Kusá Mgr.
Věcná manažerka DVPP Olga Daşkin Mgr. et Mgr.
Věcná manažerka DVPP Petra Skalická Mgr.
Koordinátorka kurzů DVPP Klára Doudová Fáberová
Metodička a interní lektorka Markéta Hajská Mgr.
Metodička pro DVPP Nina Rutová
Interní lektor Pavel Košák Mgr.
Koordinátorka KA 13 Lenka Felcmanová Mgr.
Odborná asistentka KA 8 a KA 13 Jana Korábová Mgr.
Gestorka návrhu financování asistentů pedagoga Michaela Vodenková Poláková Mgr. Ing.
Metodička systémových návrhů SZN Adéla Lábusová Mgr.

 

Elektronické výkazy práce jsou dostupné na adrese ZDE