Menu 

11 – Workshopy a konference

Cílem KA je zajistit podmínky pro účinnou spolupráci realizátorů projektu s odbornou veřejností zejména v oblasti tvorby a oponentury připravovaných výstupů projektu.
Uskutečnili jsme tři národní konference „Systémové řešení podmínek inkluzivního vzdělávání v ČR“. Všech třech konferencí se zúčastnilo okolo 150 pedagogických pracovníků, pedagogů, poradenských pracovníků, zákonných zástupců dětí se SVP, studentů se SVP. Byli pozváni  i zástupci MŠMT, krajů, asociací pedagogů a škol, pedagogických fakult atd. Z konferencí vzniknou sborníky příspěvků. Partner projektu ČVT pořádá závěrečnou konferenci v červnu 2015 v Praze.
Realizovali jsme 50 odborných workshopů, vždy dva měsíčně od 09/2013 pro menší počet zájemců (do 20), které byly zpravidla dvoudenní. Obsahem byl rozbor praktických institutů systému inkluzivního vzdělávání. Workshopy umožnily pružně reagovat na potřeby CS a rovněž ověřovat opatření navržená v ostatních KA projektu.

AKTUÁLNÍ SITUACE

V současnosti realizujeme odborné workshopy zaměřené na práci s Katalogem podpůrných opatření (dále jen PO) pro poradenské pracovníky, pracovníky škol vzdělávající žáky s potřebou podpůrných opatření a zástupce státní správy, jejichž cílem je:

  • seznámení s koncepcí PO
  • vysvětlení systému uspořádání Katalogu PO
  • práce s Katalogem PO a jeho praktické využití

V modulu asistent pedagoga budou probíhat odborné workshopy a pracovní jednání zaměřená na ověření Sítě metodického vedení AP.