Menu 

Všechny označené příspěvky vzdělávací potřeby

Nadpis – Kurz 1

Olomouc

Analýza vzdělávacích potřeb

Dobrý den,

rádi bychom požádali o spolupráci při mapování vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzivního vzdělávání. Analýza je připravována v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, jehož garantem je Univerzita Palackého v Olomouci a partnerem Člověk v tísni.
Vyplnění dotazníku Vám zabere cca 5 minut. Jeho vyplněním nám pomůžete lépe nastavit nabídku vzdělávacích programů, které pro Vás připravujeme.

Za vyplnění dotazníku předem děkujeme,

celý tým pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR