Menu 

Vážené kolegyně a kolegové,

dne 30. 6. 2015 jsme ukončili dvouletý projekt s názvem „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“. Z pohledu řešitelského týmu (téměř 600 autorů, lektorů, poradenských pracovníků, učitelů, ředitelů, pracovníků krajských a obecních úřadů a dalších) přineslo uplynulé období řadu zajímavých zkušeností.

Přesvědčili jsme se, že pedagogičtí pracovníci vítají konkrétní podporu pro svou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Potvrdili jsme si, že jsou alergičtí na slogany a prohlášení o inkluzi a podpoře všech a všude, které nejsou naplněny faktickou podporou učitelek a učitelů ve školách.

Výstupy našeho projektu jsme směrovali převážně do škol. Katalog podpůrných opatření, metodiky práce asistenta pedagoga při realizaci podpůrných opatření obsahují desítky praktických zkušeností stovek učitelů a poradenských pracovníků, kteří s dětmi s daným znevýhodněním už pracovali.

Vedle toho jsme zpracovali i řadu expertních stanovisek, analýz a návrhů, které mohou využít ti, kdo jsou odpovědni za systémové řešení podmínek společného vzdělávání žáků se SVP a ostatních ve školách a školských zařízeních.

Nemohli jsme si nevšimnout, že samo slovo „inkluze“ budí v českých zemích pozornost. Vede k diskusi – a to leckdy velmi ostré. V rámci projektu jsme se většiny mediálních diskusí provázejících přijetí novely školského zákona odmítali účastnit. Dávali jsme, a stále dáváme přednost konkrétní práci na použitelných výstupech.

V českém regionálním školství pracuje více než sto tisíc pedagogických pracovníků. Každý z nich má své zkušenosti, své postřehy a názory na potřebnost – či možnost společného vzdělávání. Nezakrýváme, že jako řešitelský tým projektu jsme přesvědčeni o výhodnosti tohoto modelu pro celou společnost. Pro všechny aktéry. S postižením, znevýhodněním – i bez.

Stejně tak je nám jasné, že to nejhorší co by mohlo společné vzdělávání do budoucna potkat je jeho pojetí jako jakési kampaně, často ještě naordinované či vyžadované ze zahraničí. Jsme přesvědčeni, že většina z Vás – uživatelů našich výstupů zastáváte stejné názory. (např. v sekci Analýz našich výstupů naleznete výsledky
ojedinělého výzkumu postojů a názor více než 4 000 z Vás – děkujeme Vám za Vaše názory!).

V průběhu řešení projektu jsme se občas setkali s dotazy v čem je náš projekt odlišný od projektu RAMPS řešeného v gesci Národního ústavu vzdělávání. Oba projekty řešily různé problémy, což můžete sami porovnat. Výstupy projektu RAMPS naleznete ZDE (http://www.nuv.cz/ramps). Výstupy našeho projektu ZDE (https://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/).

Webové stránky našeho projektu ponecháme otevřeny nadále, jen již nebudou aktualizovány. Jsme poctěni, že si tento portál vybrala Národní knihovna České republiky k trvalé archivaci do budoucna.

186 výstupů
(původně plánováno 143 výstupů)
6484 škol
informovaných o dění v projektu
595
autorů, lektorů, analytiků
,
ověřovatelů, recenzentů (původně plánováno 439)
8 částí
Katalogu podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání
126 škol
zapojených do ověřování Katalogu PO ve 13 krajích
10 234
podpořených dětí a žáků v MŠ, ZŠ a SŠ (plánováno 5458), z toho
2276
žáků se SVP v běžných třídách (plán 449)
a
538
v integrovaných třídách (plán 89)
1 Standard
práce asistenta pedagoga
201 škol,
zapojených do ověřování Metodik práce asistenta pedagoga ve 13 krajích
10 odborných metodik práce asistenta pedagoga
při uplatňování podpůrných opatření 24 dílčích metodik práce asistentů pedagoga
2 sborníky
z odborných konferencí
6
odborných konferencí
80 škol a asistentů pedagoga
působících v síti metodického vedení ve 4 krajích
1
interaktivní webový portál s poradnou
4
videospoty
74
učebních textů pro účastníky kurzů a programů DVPP
7
čísel časopisu Škola All inclusive
19
analytických a výzkumných zpráv
53 článků
v odborném i běžném tisku nebo na webových stránkách
8
systémových návrhů
85
workshopů
7 325
podpořených pracovníků v dalším vzdělávání (původně plánováno 3 575)
1
akreditovaný program Asistent pedagoga
2 cykly
vzdělávacího programu Asistent pedagoga
57
akreditovaných nových kurzů DVPP
258
realizovaných kurzů DVPP
4123
pedagogických pracovníků – účastníků výzkumu „Postoje a očekávání k implementaci podpůrných opatření“
1775
asistentů pedagoga – účastníků výzkumu “AP u žáků se zdravotním postižením”

Až dosud navštívilo naše stránky více než 95 tisíc návštěvníků. A i nyní, po ukončení projektu přichází dalších několik stovek týdně.

Děkujeme Vám za podporu, jsme rádi, že jsme pro Vás mohli pracovat!

V Praze a Olomouci, srpen 2015, Váš projektový tým
 • Zadavatel projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Hlavní partner: Člověk v tísni, o. p. s.
 • Partneři:
  • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání,  o.s.
  • Asociace pracovníků SPC,  o. s.
  • Agentura pro sociální začleňování
 • Spolupracující organizace:   
  • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Pedagogická fakulta Univerzity Jana Ev. Purkyně Ústí n. Labem
  • Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice
 • Trvání projektu: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015Nositel projektu aktuálně řeší projekty zaměřené na zvýšení kompetencí ve společném vzdělávání.

Nositel projektu aktuálně řeší projekty zaměřené na zvýšení kompetencí ve společném vzdělávání.
Prostřednictvím níže uvedených odkazů se můžete s těmito projekty seznámit:: INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO OLOMOUCKÝ KRAJ (IVOK) https://ivok.upol.cz CENTRA KOMUNITNÍ PODPORY KP JAKO PROSTŘEDEK ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ…

Přehled výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013-2015)

Přehled výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013-2015)
KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODŮ ZZN NEBO SZN  - STANDARD PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA  - METODIKY  - SBORNÍK Z ODBORNÝCH KONFERENCÍ  - INTERAKTIVNÍ…

Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR

Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR
Výstup projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR“ Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR (*.pdf) Příloha: Upřesnění informace k…

Newsletter „Škola all inclusive“ 3/2015

Newsletter „Škola all inclusive“ 3/2015
Tomáš Habart: Česko není izolovaným státem uprostřed Evropy – Metodiky pro asistenty pedagoga přináší i rady pro konkrétní situace – Jak připravit vyvážené »menu«?

Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření

Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření
V rámci projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání“ je připravována série výstupů zaměřených na implementaci systému podpůrných opatření ve vzdělávací soustavě ČR. Primárně se jedná o…

Příjměte pozvání na konferenci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

Příjměte pozvání na konferenci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR
Konference se koná 9. – 10. 6. 2015 v Centru současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

Vychází nové číslo časopisu “Škola All Inclusive”

Vychází nové číslo časopisu "Škola All Inclusive"
Novinky ze světa společného vzdělávání …

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání – Soubor pracovních listů II.

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání - Soubor pracovních listů II.
Vážené kolegyně a kolegové, v rukou držíte jeden ze dvou souborů pracovních listů „Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání“. Jak název napovídá, vytvořili jsme je s…

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání – Soubor pracovních listů I.

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání - Soubor pracovních listů I.
Vážené kolegyně a kolegové, v rukou držíte jeden ze dvou souborů pracovních listů „Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání“. Jak název napovídá, vytvořili jsme je s…

Publikace “Podpůrná opatření ve vzdělávání”

Publikace "Podpůrná opatření ve vzdělávání"
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ, vzdělání se v České republice stává čím dál více diskutovaným tématem. Výsledkem jsou až desítky více či méně úspěšně naplňovaných strategií. Velkého…

Zveme Vás na konferenci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (Praha – 9. 6. 2015)

Zveme Vás na konferenci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (Praha - 9. 6. 2015)
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni, o. p. s. vás zvou na závěrečnou konferenci projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v…

Nejdůležitější je změnit postup zřizování místa asistenta pedagoga

Nejdůležitější je změnit postup zřizování místa asistenta pedagoga
Do třetího čtení v Poslanecké sněmovně míří novela školského zákona. Jestli projde, školství zřejmě čeká mnoho změn. Zvlášť u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Co byste chtěli, aby…


TZ – Praktický manuál pro vzdělávání dětí s postižením v běžné třídě připravili akademici z UP Olomouc

TZ - Praktický manuál pro vzdělávání dětí s postižením v běžné třídě připravili akademici z UP Olomouc
Olomouc (1. 9. 2014) – Změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) přináší novela školského zákona, kterou schválila 27. srpna Vláda ČR. Novela…

Stanovisko k novele školského zákona

Stanovisko k novele školského zákona
Olomouc (30. 5. 2014) - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje novelu školského zákona. Podstatnou část novely tvoří úprava vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími…

TZ – Podpůrná opatření jako pomocník pro pedagogy v běžných školách

TZ - Podpůrná opatření jako pomocník pro pedagogy v běžných školách
Olomouc (27. 5. 2014) – Jako stigma, nálepku či hanlivý termín, který ponižuje děti i jejich rodiče. Tak vnímá část pedagogické veřejnosti pojem žák se…

TZ – Počet znevýhodněných dětí v běžných školách stoupá, nový projekt podpořený z ESF usnadní jejich výuku

TZ - Počet znevýhodněných dětí v běžných školách stoupá, nový projekt podpořený z ESF usnadní jejich výuku
Olomouc (27. 8. 2013) - Počet znevýhodněných dětí v běžných školách v posledních letech rychle narůstá a učitelé jsou často postaveni před nesnadný úkol: Jak dětem vysvětlit,…


Události ČT1 – Začleňování specifických žáků

Události ČT1 - Začleňování specifických žáků
Události ČT 31. 1. 2015 – Hlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve světě.

Sodo pochází z Mongolska. Když přišel do Pardubic, neuměl ani slovo česky.

Sodo pochází z Mongolska. Když přišel do Pardubic, neuměl ani slovo česky.
Sodo pochází z Mongolska. Když přišel do Pardubic, neuměl ani slovo česky. Rodině od začátku pomáhá sdružení Most pro o. p. s.

Sportovní hry zdravotně postižené mládeže (Blansko 2. – 6. 6. 2014)

Sportovní hry zdravotně postižené mládeže (Blansko 2. - 6. 6. 2014)

Daneček, 3,5 let, Leberova slepota II

Daneček, 3,5 let, Leberova slepota II

Matoušek, 4. třída, porucha autistického spektra

Matoušek, 4. třída, porucha autistického spektra

Daneček, 3,5 let, Leberova slepota

Daneček, 3,5 let, Leberova slepota


Použité fotografie pocházejí z archivu:
ZŠ a Svítání Pardubice
ZŠ Štolcova Brno
MŠ spec., ZŠ spec. a PrŠ Brno, Ibsenova 1
ZŠ Elišky Přemyslovny Brno