Menu 

12 – Portál

Cílem klíčové aktivity je vytvořit uživatelsky přehledný webový portál, na kterém naleznete

  • aktuální informace o průběhu projektu
  • dostupné materiály z oblasti inkluzivního vzdělávání
  • uveřejněné výstupy projektu ve fázi tvorby pro jejich připomínkování
  • prostředí pro diskusi nad vzniklými materiály
  • konečné verze výstupů projektu pro jejich bezplatné stažení
  • samostatný  prostor pro přihlašování se k dalšímu vzdělávání
  • samostatný prostor (intranet) pro komunikaci asistentů pedagoga v rámci klíčové aktivity  06 – Metodika práce AP a její ověření
  • public relation projektu

AKTUÁLNÍ SITUACE
Na webovém portálu můžete využít elektronickou poradnu – odpovídáme na dotazy zaměřené na vzdělávání dětí a žáků se SVP, nově je nazýváme děti a žáci s potřebou podpůrných opatření.
Dále na webovém portálu můžete vybrat z nabídky posledních vzdělávacích kurzů DVPP.
V aktualitách najdete zprávy z oblastí vzdělávání dětí a žáků s potřebou podpůrných opatření.
Dostupné materiály z oblasti inkluzivního vzdělávání najdete pod odkazem – Dokumenty.