Menu 

05 – Pilotní ověření sítě vedení asistenta pedagoga

AKTUÁLNÍ SITUACE
Po dobu školního roku 2014/2015 působí v každém ze čtyř krajů dva metodici: jeden metodicky vede 10 asistentů pedagoga (dále jen AP) pracujících ve třídách s žáky se sociálním znevýhodněním, druhý AP pracující ve třídách s žáky se zdravotním postižením či znevýhodněním.
Každý metodik pro desetičlennou skupinu AP: 1/ poskytuje individuální konzultace v místě působení AP, 2/ vede skupinová setkání AP, cca 1x za 2 měsíce, 3/ zpracovává témata AP v rámci diskuzního portálu. AP průběžně formulují zakázky pro metodiky, tj. co konkrétně potřebují řešit.
Od srpna 2014 je pro ověřovací skupiny AP k dispozici 8 samostatných diskuzních sekcí v rámci intranetu pro AP.
Na základě vstupního měření (které proběhlo v září 2014 a které mapovalo potřeby a významná témata AP) byla kategorizována klíčová slova pro průběžné mapování potřeb AP – jejich frekvenci, zaměření, možný způsob práce s danými tématy.
Získaná data jsou zaznamenávána ve formě zápisů z metodických porad (skupinových i individuálních), z mailové a telefonické komunikace, v rámci příspěvků v diskuzním portálu pro AP.
Projektový tým průběžně shromažďuje a vyhodnocuje data pro zpracování analýzy získaných zkušeností z pilotního ověření systému metodického vedení AP (jako jednoho ze dvou základních výstupů dané aktivity). Cílem je zjistit potřeby AP v praxi a stanovit kompetence potřebné pro pozici krajského metodika.
Zapojení asistenti pedagoga mají k dispozici odborníka, který jim aktivně naslouchá a pomáhá řešit profesní problémy přímo v terénu. Tato skutečnost je pro samotné asistenty velmi podstatná a oceňovaná. Pozitivní dopad je zaznamenáván v kvalitativním šetření v rámci průběžné evaluace metodického vedení.

Za tým řešitelů Mariana Koutská a Iveta Valentová