Menu 

10 – Ověření modulů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

V této klíčové aktivitě ověříme v praxi vzdělávací moduly připravené v klíčové aktivitě č.9.  V období od října 2013 do dubna 2015 uskutečníme celkem 36 kurzů a jeden program (25 kurzů z oblasti zdravotního postižení či znevýhodnění zajistí Univerzita Palackého v Olomouci a 11 kurzů z oblasti inkluze žáků se sociálním znevýhodněním Člověk v tísni o. p. s.). Samotným ověřením projde více než 3 200 pedagogických pracovníků z celé České republiky, s výjimkou hlavního města Prahy. Každý z účastníků obdrží osvědčení o absolvování dané vzdělávací akce. Program asistenta pedagoga a všechny kurzy budou akreditovány MŠMT ČR. Kvalita kurzů a programu bude evaluována samotnými účastníky i lektory. Cílem těchto kurzů a programu je prohloubení odborné kvalifikace pedagogických pracovníků. Na tvorbě i realizaci kurzů a programu se budou podílet uznávaní odborníci z akademického prostředí, ale stejně tak i zkušení odborníci z praxe.

Kurzy z oblasti zdravotního postižení či znevýhodnění budou realizovány ve čtyřech centrech:

  • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové,
  • Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí n. Labem,
  • Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice.

Vzdělávací kurzy v oblasti inkluze žáků se sociokulturálním znevýhodněním proběhnou i v dalších místech republiky.

Program asistenta pedagoga bude realizován pouze v rámci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Celkově proběhne 174 vzdělávacích akcí. Součástí kurzů budou studijní materiály, které si budou moci účastníci stáhnout z webového portálu.

Zabezpečíme:

  • 174 realizovaných vzdělávacích akcí,
  • 36 ověřených kurikul vzdělávacích kurzů a programů

Podpoříme:

  • 3215 podpořených osob – pracovníci škol a školských zařízení, organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže,

Zpracujeme:

  • 55 poskytovatelů služeb – lektorů vzdělávacích akcí,
  • dokument „Závěrečná hodnotící zpráva kurzů DVPP v oblasti inkluze“,
  • dokument „Návrh systémového zajištění DVPP pro inkluzivní vzdělávání v ČR“.

Aktuální situace

V současné době se připravují podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí. O možnosti přihlašovat se na jednotlivé vzdělávací aktivity budete včas informováni na webových stránkách projektu.