1. KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ PRO ŽÁKY S POTŘEBOU PODPORY VE VZDĚLÁVÁNÍ Z DŮVODŮ ZZN NEBO SZN
 2.  - STANDARD PRÁCE ASISTENTA PEDAGOGA
 3.  - METODIKY
 4.  - SBORNÍK Z ODBORNÝCH KONFERENCÍ
 5.  - INTERAKTIVNÍ WEBOVÝ PORTÁL S PORADNOU „HTTP://WWW.INKLUZE.UPOL.CZ/“
 6.  - UČEBNÍ TEXTY PRO ÚČASTNÍKY KURZŮ DVPP
 7.  - ANALÝZY A VÝZKUMY
 8.  - NÁVRHY
 9.  - VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – AKREDITOVANÝ PROGRAM ASISTENT PEDAGOGA
 10.  - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KURZŮ A PROGRAMU V OBLASTI DVPP
 11.  - OSTATNÍ
 12.  - KURZY DVPP