Menu 

13 – Návrh systémových organizačních a legislativních změn pro inkluzivní vzdělávání

V této klíčové aktivitě připravíme návrhy  proinkluzivních změn pro úpravu organizačního a legislativního zabezpečení vzdělávacího systému České republiky.

Klíčová aktivita  reaguje na nedostatečnou systémovou úpravu inkluzivního vzdělávání v ČR, která

  • neumožňuje školám realizovat mnohá podpůrná a vyrovnávací opatření,
  • nezajišťuje odpovídající dostupnost poradenských služeb,
  • pedagogům a dalším pracovníkům škol nezajišťuje nezbytnou metodickou podporu.

V materiálu navrhneme organizační změny v systému, zejména v oblasti poskytování poradenských služeb a metodického vedení asistentů pedagoga, zaměříme se na roli zřizovatelů škol (obcí, krajů a ministerstva školství…) v oblasti inkluzivního vzdělávání. Předložíme návrh na změnu financování regionálního školství provázanou s katalogy podpůrných opatření, systémem financování asistentů pedagoga atd.

Promítneme tyto změny do školské legislativy v podobě konkrétních formulací paragrafů či celých předpisů s příslušným odůvodněním.

Aktuální situace

Aktivita je realizována od července 2014. V současnosti sestavujeme expertní skupinu složenou ze zástupců základních a středních škol, univerzit, veřejné správy a dalších odborníků, s nimiž budeme spolupracovat na vytváření návrhů systémových změn.