Menu 

Pro pracovníky školských poradenských zařízení

NázevVelikostPočet stažení
Analýza systému organizačního, obsahového a personálního rámce činnosti Speciálně pedagogických center v ČR4.2 MiB636
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením)3.9 MiB917
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností)2.8 MiB753
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra)2.3 MiB862
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním) 2.2 MiB662
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením)3.5 MiB761
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením)3.2 MiB799
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Část I.2.9 MiB781
Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními5.2 MiB1424
Návrh úprav činnosti školských poradenských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením27.2 MiB693