Menu 

Pro pracovníky školských poradenských zařízení

NázevVelikostPočet stažení
Analýza systému organizačního, obsahového a personálního rámce činnosti Speciálně pedagogických center v ČR4.2 MiB748
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením)3.9 MiB1139
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností)2.8 MiB805
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra)2.3 MiB961
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním) 2.2 MiB692
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením)3.5 MiB838
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením)3.2 MiB946
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Část I.2.9 MiB854
Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními5.2 MiB1547
Návrh úprav činnosti školských poradenských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením27.2 MiB886