Menu 

Modul “Asistent pedagoga”

Připravíme souhrnný materiál zabývající se problematikou asistenta pedagoga a navrhneme změny školské legislativy v této oblasti.

Navrhneme

  • Využití pozice asistenta pedagoga jako podpůrné opatření provázané s konkrétním stupněm podpory vyplývajícím ze závažnosti speciálních vzdělávacích potřeb žáka
  • Standard práce asistenta pedagoga s respektováním jeho pracovních práv a povinností
  • Nový model kvalifikačního vzdělávání a ucelený systém dalšího vzdělávání asistenta pedagoga
  • Nový způsob financování asistenta pedagoga