Menu 

O modulu “Asistent pedagoga”

Asistent pedagoga je profese, která stále nabývá na důležitosti a významu. Ve školách se asistenti věnují především dětem s potřebou podpůrných opatření. Asistent pedagoga však pod vedením učitele pracuje s celou třídou, oproti osobnímu asistentovi nemá na starost pouze jednoho žáka.

Kdo jsou žáci s potřebou podpůrných opatření?

Mezi tyto žáky patří nejen žáci se zdravotním postižením (mentálním, zrakovým, sluchovým tělesným, žáci s poruchou autistického spektra nebo žáci s narušenou komunikační schopností), ale také žáci se zdravotním znevýhodněním a konečně žáci se sociálním znevýhodněním. Skupina sociálního znevýhodnění nezahrnuje nutně žáky z nepodnětného prostředí či děti z vyloučených lokalit. Jako sociální znevýhodnění může působit jiné kulturní zázemí nebo odlišný mateřský jazyk dítěte.

Čemu se projekt ve vztahu k asistentovi pedagoga věnuje?

V rámci projektu vznikl Standard práce asistenta pedagoga. Tento dokument je velmi důležitý, neboť vymezuje náplň práce asistenta pedagoga, která se v různých školách i krajích liší, popisuje nutné kompetence asistenta pedagoga a zároveň vymezuje jeho pozici ve školách.
Projekt se zaměřuje i na metodické vedení asistentů pedagoga, kteří mohou sdílet své zkušenosti při osobních setkáních s metodiky a dalšími asistenty nebo v prostředí elektronického diskuzního portálu.
Pro asistenty jsme vytvořili metodiky práce asistenta pedagoga, které se zaměřují na osobnostní a personální rozvoj, spolupráci s učitelem, komunikaci s rodinou nebo komunitou žáka nebo na tvorbu individuálního vzdělávacího plánu.
Vzdělávání asistentů pedagoga se věnujeme vytvářením vzdělávacího programu přímo pro asistenty spolu s krátkodobými i dlouhodobými kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Vzhledem k odlišným systémům financování (a přiřazování) asistenta pedagoga napříč Českou republikou chceme navrhnout také systém financování asistenta pedagoga. Toto financování by platilo pro všechny kraje stejně.
Více informací o asistentech pedagoga naleznete např. v našem bulletinu Škola All inclusive: Asistenti na rozcestí.