Menu 

Přihláška a podmínky pro přijetí


Podmínky pro přijetí do programu Asistent pedagoga

 1. Účastník se seznámil a souhlasí s:
  1. Obecnými podmínkami o úhradě nákladů spojených s účastí na vzdělávací akci v rámci projektu, náhled ZDE,
  2. Smlouvou o přímé podpoře účastníka vzdělávací akce, náhled ZDE,
  3. Podmínkami dané vzdělávací akce (programem Asistenta pedagoga), náhled ZDE.
 2. Účastník se zavazuje doručit vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti na níže uvedenu adresu min. 15 pracovních dní před konáním daného programu, náhled ZDE.
  Adresa
  Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci,
  Žižkovo nám. 5,
  771 40 Olomouc.
 3. Účastník se dále zavazuje zaslat: strukturovaný životopis, úředně ověřenou kopii nejvyššího vzdělání a podepsanou zkrácenou verzi přihlášky na daný program.
 4. Účastník bere na vědomí, že vzdělávací akce (program) je určena pro pedagogické pracovníky ze všech krajů ČR vyjma hl. města Prahy a splňuje podmínky cílové skupiny dané vzdělávací akce (programu), náhled ZDE. Pozn.: Cílovou skupinou nejsou akademičtí pracovníci VŠ, ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ a nepedagogičtí pracovníci VOŠ.
 5. Vzdělávací akce (program) je zcela bezplatná. Administrativní poplatek ve výši 300,- Kč se v případě dotovaného programu neplatí.
 6. Zájemci pouze se základním vzděláním kontaktují odpovědnou osobu:
  Mgr. Martin Ivanovský – koordinátor programů DVPP:
  Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci,
  Žižkovo nám. 5,
  774 01 Olomouc.
  telefon: 585 635 149
  e-mail: martin.ivanovsky@upol.cz
 7. Účastník se ke vzdělávací akci (programu) přihlásí prostřednictvím správně vyplněného elektronického formuláře, dostupného ZDE.

Přihláška do programu Asistent pedagoga

Příjem přihlášek do programu Asistent pedagoga byl spuštěn, hlásit se můžete nejpozději do června 2014.

Přihláška do programu Asistent pedagoga