Menu 

03 – Ověření a vydání Katalogů podpůrných a vyrovnávacích opatření

Klíčová aktivita navazuje předchozí aktivity projektu ověřením Katalogů ve školské praxi a vyhodnocením přínosů a rizik systému podpůrných opatření, které jsou obsaženy v Katalozích podpůrných opatření pro žáky se zdravotním postižením a znevýhodněním i pro žáky se sociálním znevýhodněním.
Ověřování proběhlo v podzimních měsících školního roku 2014/15 ve sto dvaceti spolupracujících školách ve třinácti krajích České republiky (mimo hlavní město Praha).
Spolupracující školy obdržely soubor pomůcek, které pomohou efektivněji využít podpůrná  opatření v ověřovaném Katalogu.
Výsledky ověřování jsme zapracovali v období leden až březen 2015 do textu Katalogu. Nejpozději v červnu 2015 všechny Katalogy vytvořené v rámci KA č. 1 a KA č. 2 vytiskneme a rozšíříme mezi pedagogickou veřejnost.Dalším velmi důležitým způsobem  šíření Katalogu podpůrných opatření je jeho elektronická verze, která umožní uživatelsky velmi pohodlně propojit poznatky ze všech částí dílčích částí Katalogu PO.
Zkušenosti z ověřování využijeme při návrzích legislativních a systémových změn ve školství, které připravujeme v KA č. 13.

AKTUÁLNÍ SITUACE
V současné době jsme předali Katalog a jeho dílčí části do vydavatelství UP, které je redakčně zpracovává. Během následujících měsíců budou vytištěny a distribuovány do škol. Zároveň pracujeme na elektronické verzi Katalogu a jeho dílčích částí právě proto, že nebude možné z nákladu vytištěných katalogů uspokojit poptávku všech škol.

Za tým řešitelů Pavlína Baslerová a Martina Habrová