Menu 

Přehled výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013-2015)

 

1. Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů ZZn nebo SZn
Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů zdravotního nebo sociálního znevýhodnění – obecná část Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodů zdravotního nebo sociálního znevýhodnění – obecná část
| elektronická publikace | PDF verze |
Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu poruchy autistického spektra nebo vybraných psychických onemocnění
| elektronická publikace | PDF verze |
Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení a závažného onemocnění Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu tělesného postižení a závažného onemocnění
| elektronická publikace | PDF verze |
Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu mentálního postižení nebo oslabení kognitivního výkonu
| elektronická publikace | PDF verze |
Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zrakového postižení nebo oslabení zrakového vnímání
| elektronická publikace | PDF verze |
Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sluchového postižení nebo oslabení sluchového vnímání
| elektronická publikace | PDF verze |
Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu narušené komunikační schopnosti
| elektronická publikace | PDF verze |
Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění Katalog podpůrných opatření – dílčí část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodika práce s Katalogem podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění Metodika práce s Katalogem podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění
| elektronická publikace | PDF verze |
ON-LINE KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Elektronická on-line verze Katalogu podpůrných opatření ( http://www.katalogPO.cz )
| otevřít website >> |
2. Standard práce asistenta pedagoga
Standard práce asistenta pedagoga Standard práce asistenta pedagoga
| elektronická publikace | PDF verze |
3. Metodiky
Základní metodiky práce asistenta pedagoga se žáky se ZP a ZZn
Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením nebo závažným onemocněním
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo s oslabením kognitivního výkonu Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s mentálním postižením nebo s oslabením kognitivního výkonu
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra nebo vybraným psychickým onemocněním
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků se zrakovým postižením
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků se sluchovým postižením
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků s narušenou komunikační schopností
| elektronická publikace | PDF verze |
Základní metodiky práce asistenta pedagoga se žáky se SZn
Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění – předškolní vzdělávání Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění – předškolní vzdělávání
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění – první stupeň ZŠ Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění – první stupeň ZŠ
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění – druhý stupeň ZŠ Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění – druhý stupeň ZŠ
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění – střední školy Metodika práce AP při aplikaci podpůrných opatření u žáků z důvodu sociálního znevýhodnění – střední školy
| elektronická publikace | | PDF verze |
Obecná metodika
Metodika práce asistenta pedagoga – osobnostní rozvoj AP a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka Metodika práce asistenta pedagoga – osobnostní rozvoj AP a komunikace s rodinou nebo komunitou žáka
| elektronická publikace | PDF verze |
Specifické (průřezové) metodické příručky
Prevence a zvládání problémového chování Prevence a zvládání problémového chování| elektronická publikace | PDF verze |
Spolupráce s učitelem Spolupráce s učitelem
| elektronická publikace | PDF verze |
Podpora komunikace mezi žáky Podpora komunikace mezi žáky
| elektronická publikace | PDF verze |
Vztahy žáka ve skupině Vztahy žáka ve skupině
| elektronická publikace | PDF verze |
Práce se žákem s kombinovaným postižením Práce se žákem s kombinovaným postižením
| elektronická publikace | PDF verze |
Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s narušenou komunikační schopností Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s narušenou komunikační schopností
| elektronická publikace | PDF verze |
Práce s třídním klimatem Práce s třídním klimatem
| elektronická publikace | PDF verze |
Podpora zvyšování sebevědomí žáka Podpora zvyšování sebevědomí žáka
| elektronická publikace | PDF verze |
Podpora samostatnosti žáka Podpora samostatnosti žáka
| elektronická publikace | PDF verze |
Dopomoc při sebeobslužných činnostech Dopomoc při sebeobslužných činnostech
| elektronická publikace | PDF verze |
Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s mentálním postižením Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s mentálním postižením
| elektronická publikace | PDF verze |
Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s autismem nebo zrakovým postižením Podpora rozvoje počátečního čtení a psaní u žáků s autismem nebo zrakovým postižením
| elektronická publikace | PDF verze |
Náležitý dohled asistenta pedagoga ve výuce a mimo vlastní výuku Náležitý dohled asistenta pedagoga ve výuce a mimo vlastní výuku
| elektronická publikace | PDF verze |
Komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání Komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání
| elektronická publikace | PDF verze |
Komunikace se žákem se zdravotním postižením Komunikace se žákem se zdravotním postižením
| elektronická publikace | PDF verze |
Podpora žáků s tělesným postižením v tělesné výchově Podpora žáků s tělesným postižením v tělesné výchově
| elektronická publikace | PDF verze |
Podpora v hudební výchově u žáků se smyslovým postižením nebo autismem Podpora v hudební výchově u žáků s mentálním postižením
| elektronická publikace | PDF verze |
Podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením Podpora ve výtvarné výchově u žáků s mentálním postižením
| elektronická publikace | PDF verze |
Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením
| elektronická publikace | PDF verze |
Artefiletika a artbrut Artefiletika a artbrut
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodiky zaměřené na DVPP
Metodika tvorby učebních textů DVPP pro inkluzivní vzdělávání Metodika tvorby učebních textů DVPP pro inkluzivní vzdělávání
| elektronická publikace | PDF verze |
Metodika tvorby kurikul a realizace kurzů DVPP zaměřených na inkluzivní vzdělávání Metodika tvorby kurikul a realizace kurzů DVPP zaměřených na inkluzivní vzdělávání
| elektronická publikace | PDF verze |

 

4. Sborník z odborných konferencí
Sborník z odborné konference I. Sborník z odborné konference I.
| elektronická publikace | PDF verze |
Sborník z odborné konference II. Sborník z odborné konference II.
| elektronická publikace | PDF verze |
5. Interaktivní webový portál s poradnou “http://www.inkluze.upol.cz/”
INTERAKTIVNÍ WEBOVÝ PORTÁL    Interaktivní webový portál s poradnou
   http://www.inkluze.upol.cz/
6. Učební texty pro účastníky kurzů DVPP
Vzdělávací materiály ke kurzům DVPP sekce zdravotního znevýhodnění a zdravotního postižení
Název kurzu
Prezentace Pracovní listy Kurikulum (anotace) Ostatní (přílohy)
1. Žák s kombinovaným postižením v běžné škole
2. Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
3. Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání
4. Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání
5. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání
6. Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením
7. Práce se žákem se vzácným onemocněním
8. Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání
9. Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ
10. Žák s narušenou komunikační schopností
11. Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole
12. Žák s tělesným postižením v běžné škole
13. Žák se sluchovým postižením v běžné škole
14. Žák se zrakovým postižením v běžné škole
15. Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole
16. Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ
17. Žák s nadáním a talentem v běžné škole
18. Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním postižením
19. Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením
20. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD)
21. Problematika sexuální výuky u žáků se zdravotním znevýhodněním
22. Úprava ŠVP a tvorba IVP
23. Žák s mentálním postižením v běžné škole
24. Žák s poruchami chování v běžné škole
25. Relaxační techniky
26. Osobnostně-sociální kurz
27. Speciálněpedagogická stimulace
28. Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi

Vzdělávací materiály k workshopům zaměřeným na práci s katalogy

Název katalogu
Prezentace Pracovní listy Kurikulum (anotace) Ostatní (přílohy)
1. Katalog podpůrných opatření pro žáky s tělesným postižením a závažným onemocněním
2. Katalog podpůrných opatření pro žáky s mentálním postižením a pro žáky s oslabením kognitivních funkcí
3. Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a s pro žáky s vybraným duševním onemocněním
4. Katalog podpůrných opatření pro žáky se zrakovým postižením a s oslabením zrakového vnímání
5. Katalog podpůrných opatření pro žáky se sluchovým postižením a s oslabením sluchového vnímání
6. Katalog podpůrných opatření pro žáky s narušenou komunikační schopností
7. Katalog podpůrných opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním
Vzdělávací materiály ke kurzům DVPP sekce sociálního znevýhodnění
Název kurzu Prezentace, Pracovní listy, Ostatní (přílohy) Kurikulum (anotace)
1. Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
2. Index inkluze v praxi WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
3. Spolupráce školy a místních komunit – komunitní vzdělávání WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
4. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
5. Heterogenita skupiny a klima třídy WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
6. Práce s kulturní odlišností v české škole WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
7. Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání žáků WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
8. Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
9. Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost žáků WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
10. Práce s předsudky na českých školách WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
11. Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
12. Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
13. Neviditelné překážky – speciální potřeby dětí se SVP WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
14. Komunikace školy s rodiči WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
15. Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
16. Rozvoj kompetencí v českém jazyce u žáků z jazykového prostředí ovlivněného romštinou WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
17. Práce s odlišností v mateřské škole WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
18. Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením – pravidla komunikace WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
Vzdělávací materiály pro program Asistenta pedagoga
Název předmětu Prezentace Pracovní listy Kurikulum (anotace) Ostatní (přílohy)
Základy didaktiky a výchovné činnosti
Základy speciální pedagogiky – mentální postižení
Základy speciální pedagogiky – sociální znevýhodnění
Základy speciální pedagogiky – zrakové postižení
Základy speciální pedagogiky – sluchové postižení
Základy speciální pedagogiky – tělesné postižení
Základy speciální pedagogiky – poruchy autistického spektra
Základy speciální pedagogiky – teoretická východiska speciální pedagogiky
Psychohygiena učení
Legislativa osob se zdravotním postižením
Osobnostní a sociální výchova
Sociální patologie
Systém vzdělávacích programů
Podpora žáka
Odborná praxe
Úvod do studia a seminář k závěrečné práci
Vzdělávací materiály ke kurzům dalšího vzdělávání asistentů pedagoga
Název kurzu Prezentace Pracovní listy Kurikulum (anotace) Ostatní (přílohy)
1. Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
2. Asistent pedagoga a děti z jazykového prostředí ovlivněného romštinou WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
3. Asistent pedagoga s odlišným mateřským jazykem WinrarNápověda: Jak otevřít komprimovaný soubor?
1. Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole
2. Spolupráce AP s učitelem, učitelským sborem a s rodinou žáka se SVP
3. Tvorba a úprava didaktických pomůcek a pracovních textů
4. Právní, personální a organizační aspekty inkluzívního školství ve vztahu k AP (odpovědnost AP v čase výuky a v době mimo vyučování)
5. Osobnostní a personální rozvoj asistenta pedagoga
6. Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického spektra, duševním onemocněním a oslabením kognitivních funkcí
7. Modul zaměřený na děti a žáky se senzorickým a somatickým postižením či znevýhodněním
7. analýzy a výzkumy
Analýza získaných zkušeností z pilotního ověření systému metodického vedení asistenta pedagoga Analýza získaných zkušeností z pilotního ověření systému metodického vedení asistenta pedagoga
| PDF verze |
Analýza systému vzdělávání AP Analýza systému vzdělávání AP
| PDF verze |
Analýza systému vzdělávání AP Asistent pedagoga – zpráva z výzkumu postojů, hodnocení a podmínek činnosti – 2015
| PDF verze |
Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání Analýza potřeb pedagogických pracovníků v oblasti inkluzívního vzdělávání
| elektronická publikace | PDF verze |
Analýza očekávaného rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření Analýza očekávaného rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření
| elektronická publikace | PDF verze |
Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR Kvalifikovaný odhad finanční náročnosti podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR
| PDF verze |
Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v základním školství v ČR 2013 Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v základním školství v ČR 2013
| PDF verze |
Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v základním školství v ČR 2013 Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v základním školství v ČR 2014
| PDF verze |
Vzdělávání žáků se SVP - metodická podpora a financování Vzdělávání žáků se SVP – metodická podpora a financování
| PDF verze |
Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření Očekávané rozložení četnosti SVP podle stupňů podpůrných opatření
| PDF verze |
Sumarizace podpůrných opatření Katalogu podpůrných opatření (podklady pro tvorbu prováděcí vyhlášky k  §16 novely ŠZ) Sumarizace podpůrných opatření Katalogu podpůrných opatření (podklady pro tvorbu prováděcí vyhlášky k §16 novely ŠZ)
| PDF verze |
Analýza podpory žáků se SVP - obce Analýza podpory žáků se SVP – obce
| PDF verze |
Analýza podpory žáků se SVP - školy Analýza podpory žáků se SVP – školy
| PDF verze |
Analýza podpory žáků se SVP - školská poradenská zařízení Analýza podpory žáků se SVP – školská poradenská zařízení
| PDF verze |
Počty dětí se SVP ve středním školství  v r. 2014 Počty dětí se SVP ve středním školství v r. 2014
| PDF verze |
Počty dětí se SVP v předškolním vzdělávání v ČR Počty dětí se SVP v předškolním vzdělávání v ČR
| PDF verze |
Nákladnost vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických Nákladnost vzdělávání dětí s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických
| PDF verze |
Sociální vyloučení, lehké mentální postižení, základní školy praktické - hledání souvislostí Sociální vyloučení, lehké mentální postižení, základní školy praktické – hledání souvislostí
| PDF verze |
Rozpočtové souvislosti vzdělávání Romů Rozpočtové souvislosti vzdělávání Romů
| PDF verze |
Asistent pedagoga u žáků se zdravotním postižením  - činnosti pomoci při pohybu, sebeobsluze žáka a činnosti sociálního a zdravotního charakteru Asistent pedagoga u žáků se zdravotním postižením – činnosti pomoci při pohybu, sebeobsluze žáka a činnosti sociálního a zdravotního charakteru
| PDF verze |
Postoje a potřeby pedagogické veřejnosti ve vztahu k implementaci podpůrných opatření podle nové školské legislativy Postoje a potřeby pedagogické veřejnosti ve vztahu k implementaci podpůrných opatření podle nové školské legislativy
| PDF verze |
8. Návrhy
Návrh modelu metodického vedení asistentů pedagoga v České Republice Návrh modelu metodického vedení asistentů pedagoga v České Republice
| PDF verze |
Návrh obsahového a organizačního rámce vzdělvávání AP Návrh obsahového a organizačního rámce vzdělvávání AP
| PDF verze |
Návrh systémového zajištění DVPP pro inkluzivní vzdělávání v ČR Návrh systémového zajištění DVPP pro inkluzivní vzdělávání v ČR
| elektronická publikace | PDF verze |
Kariérní systém pro poradenské pracovníky ve školství Kariérní systém pro poradenské pracovníky ve školství
| PDF verze |
Návrh legislativní ůpravy karierního systému pro pracovníky ve školství toto je příloha předchozího
Návrh legislativní ůpravy karierního systému pro pracovníky ve školství
| PDF verze |
Návrh systému financování asistentů pedagoga Návrh systému financování asistentů pedagoga
| PDF verze |
Možnosti systémového řešení metodického vedení a financování poskytování podpory žákům se SVP Možnosti systémového řešení metodického vedení a financování poskytování podpory žákům se SVP
| PDF verze |
Návrh postupu implementace podpůrných opatření na léta 2015 – 2017 Návrh postupu implementace podpůrných opatření na léta 2015 – 2017
| PDF verze |
9. Vzdělávací program – akreditovaný program Asistent pedagoga
Vzdělávací program – akreditovaný program Asistent pedagoga Vzdělávací program – akreditovaný program Asistent pedagoga
|PDF verze|
10. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KURZŮ A PROGRAMU V OBLASTI DVPP
11. Ostatní
NABÍDKA DOTOVANÝCH KURZŮ A PROGRAMŮ NABÍDKA DOTOVANÝCH KURZŮ A PROGRAMŮ
| elektronická publikace | PDF verze |
PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ - SOUBOR PRACOVNÍCH LISTŮ I. PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ – SOUBOR PRACOVNÍCH LISTŮ I.
| elektronická publikace | PDF verze |
PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ - SOUBOR PRACOVNÍCH LISTŮ II. PRÁCE S TŘÍDNÍM KOLEKTIVEM VE SPOLEČNÉM VZDĚLÁVÁNÍ – SOUBOR PRACOVNÍCH LISTŮ II.
| elektronická publikace | PDF verze |
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ PODPŮRNÁ OPATŘENÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ
| elektronická publikace | PDF verze |
12. Kurzy DVPP
Nabídka kurzů ze sekce zdravotního znevýhodnění a zdravotního postižení
1. Žák s kombinovaným postižením v běžné škole
2. Žák dlouhodobě selhávající ve výuce
3. Nácviky sociálních a komunikačních dovedností v prostředí inkluzivního vzdělávání
4. Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání
5. Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání
6. Práce s rodinou žáka se zdravotním postižením
7. Práce se žákem se vzácným onemocněním
8. Školská poradenská zařízení a jejich činnost při podpoře inkluzivního vzdělávání
9. Specifika vzdělávání dětí se SVP v MŠ
10. Žák s narušenou komunikační schopností
11. Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole
12. Žák s tělesným postižením v běžné škole
13. Žák se sluchovým postižením v běžné škole
14. Žák se zrakovým postižením v běžné škole
15. Žák se specifickými poruchami učení v běžné škole
16. Specifika vzdělávání žáků a studentů se SVP v SŠ
17. Žák s nadáním a talentem v běžné škole
18. Alternativní a doprovodné formy komunikace pro žáky se zdravotním postižením
19. Alternativní způsoby výuky počátečního čtení u žáků se zdravotním postižením
20. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD (ADD)
21. Problematika sexuální výuky u žáků se zdravotním znevýhodněním
22. Úprava ŠVP a tvorba IVP
23. Žák s mentálním postižením v běžné škole
24. Žák s poruchami chování v běžné škole
25. Relaxační techniky
26. Osobnostně-sociální kurz
27. Speciálněpedagogická stimulace
28. Expresivně formativní metody a jejich využití v pedagogické praxi
Nabídka kurzů ze sekce sociálního znevýhodnění
1. Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání
2. Index inkluze v praxi
3. Spolupráce školy a místních komunit – komunitní vzdělávání
4. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP
5. Heterogenita skupiny a klima třídy
6. Práce s kulturní odlišností v české škole
7. Proč inkluzivní vzdělávání? Principy, efektivní metody a právní rámec vzdělávání žáků
8. Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků
9. Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost žáků
10. Práce s předsudky na českých školách
11. Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny
12. Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj podpory žáků se SVP
13. Neviditelné překážky – speciální potřeby dětí se SVP
14. Komunikace školy s rodiči
15. Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami
16. Rozvoj kompetencí v českém jazyce u žáků z jazykového prostředí ovlivněného romštinou
17. Práce s odlišností v mateřské škole
18. Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením – pravidla komunikace
Kurzy dalšího vzdělávání asistentů pedagoga
1. Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
2. Asistent pedagoga a děti z jazykového prostředí ovlivněného romštinou
3. Asistent pedagoga s odlišným mateřským jazykem
4. Problémové chování žáků v kontextu vztahů ve škole
5. Spolupráce AP s učitelem, učitelským sborem a s rodinou žáka se SVP
6. Tvorba a úprava didaktických pomůcek a pracovních textů
7. Právní, personální a organizační aspekty inkluzívního školství ve vztahu k AP (odpovědnost AP v čase výuky a v době mimo vyučování)
8. Osobnostní a personální rozvoj asistenta pedagoga
9. Modul zaměřený na děti a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického spektra, duševním onemocněním a oslabením kognitivních funkcí
10. Modul zaměřený na děti a žáky se senzorickým a somatickým postižením či znevýhodněním