Menu 

08 – Návrh systému financování asistenta pedagoga

Popis realizace klíčové aktivity a její výstupy:

Pro MŠMT připravíme návrh systému financování asistenta pedagoga. Návrh bude respektovat rovné příležitosti profese asistentů pedagoga v rámci České republiky. Bude vytvořen jednotný systém kvalifikace s odstupňovaným ohodnocením dle dosaženého vzdělání a praxe a také pravidla pro stanovení nároku na asistenta pedagoga dle míry SVP žáka a počtu žáků se SVP na škole.

Hlavním výstupem klíčové aktivity je elektronická publikace “Návrh systému financování asistentů pedagoga”.

Aktuální situace

Tato aktivita se začne realizovat až od srpna roku 2014.

Možnosti spolupráce pro školy a pedagogy

V rámci této aktivity se učitelé budou podílet na připomínkování vytvořených metodik a na dalších výše uvedených aktivitách. Sekundárně pak budou podpořeny děti mateřských a žáci základních a středních škol.

Pokud nejste mezi školami, které již daly předběžný souhlas ke spolupráci v listopadu 2012, a měli byste o zapojení zájem, můžete kontaktovat gestorku návrhu financování asistentů pedagoga  Michaelu Vodenkovou Polákovou  Mgr. Ing.  778 494 348  michaela.vodenkova@clovekvtisni.cz,  a za tým řešitelů Mgr. Michaelu Vodenkovou Polákovou.

Těšíme se na spolupráci!

Za tým řešitelů Michaela Vodenková Poláková