Menu 

Modul “Katalogy”

Vytvoříme katalogy podpůrných opatření, které pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podají jasný a přehledný návod jak s těmito žáky efektivně pracovat.

Druhy katalogů:

  • Katalog objasňující celou problematiku podpůrných opatření (kdy je nastavujeme, jakým způsobem, jaká legislativní opatření musíme uplatňovat…)
  • Sedm katalogů podpůrných opatření pro žáky se sociálním znevýhodněním a podle druhu oslabení – s oslabením kognitivních funkcí, s oslabením v oblasti zrakového vnímání, s oslabením v oblasti sluchového vnímání, s oslabením v oblasti somatických funkcí, s oslabením v důsledku duševních onemocnění a poruch chování, s oslabením v oblasti narušené komunikační schopnosti

STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ: