Menu 

Legislativa

NázevVelikostPočet stažení
Formulář k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.27.0 KiB1230
Sdělení CSU č.431-2009 Sb. o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)85.0 KiB731
Úmluva o právech osob se ZP170.6 KiB729
VYHLÁŠKA č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných171.6 KiB1205
Vyhláška č. 147/2011 ze dne 25. 5. 2011, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných171.6 KiB3214
VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných201.8 KiB9301
Vyhláška č.14-2005 Sb. o předškolním vzdělávání258.6 KiB2356
Vyhláška č.177-2009 Sb. o bliţších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou446.0 KiB1467
Vyhláška č.48-2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky129.6 KiB1672
Vyhláška č.671-2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách86.7 KiB1016
Vyhláška č.72-2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (znění z 9. 2. 2005)94.6 KiB935
Vyhláška č.72-2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (znění ze dne 1. 9. 2011)331.8 KiB877
Vyhláška č.73-2005 SB. o vzd. dětí, žáků a st. se spec. vzd. potř. a dětí, žáků a st. mimořádně nadaných (znění ze dne 1. 9. 2011)345.0 KiB802
Vyhláška č.73-2005 SB. o vzd. dětí, žáků a st. se spec. vzd. potř. a dětí, žáků a st. mimořádně nadaných (znění ze dne 9. 2. 2011)96.8 KiB908
Vyhláška ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních283.7 KiB861
Vyhláška ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních283.7 KiB720
Vyhláška ze dne 15. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (včetně vyznačení změn „zaniklých novelou“ i nově účinných – žlutě podbarveno)377.9 KiB5081
Výklad vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.31.0 KiB827
Zákon č.198-2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostř. ochr. před diskriminací a o změně některých zákonů310.5 KiB878
Zákon č.561-2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání913.7 KiB1184
Zákon č.563-2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Výklad vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.360.5 KiB2328