Menu 

Slovo úvodem

Vážení návštěvníci našeho portálu,

už více než dvacet let se u nás hovoří o podpoře vzdělávání znevýhodněných dětí. Za tu dobu do běžných škol nastoupily tisíce a dětí se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.

Mnohé děti se setkaly se zájmem, podporou a dobře uzpůsobenými podmínkami.  Hodně z nich je však stále vzděláváno bez respektu k jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Jen někdy je chyba na straně konkrétní učitelky či učitele, obecně české školství stále ještě nenabízí servis obvyklý západních zemích EU.

Projekt, na jehož webových stránkách se nacházíte, pomůže s doplněním chybějících částí mozaiky zvané “společné vzdělávání dětí žáků a studentů”.

V průběhu dvou let 2013 až 2015 vytvoříme a v praxi ověříme Katalogy podpůrných opatření pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním, sérii Metodik (celkem více než 26) pro práci asistenta pedagoga u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, návrh obecných Standardů činnosti asistenta pedagoga, podáme komplexní návrh na řešení jejich vzdělávání. Pro všechny pedagogické pracovníky vytvoříme nová kurikula vzdělávacích kurzů a uskutečníme kurzy ve všech regionech ČR. Podrobnosti o všech činnostech a plánovaných i uskutečněných výstupech projektu naleznete na těchto stránkách.

K realizaci projektu se spojili odborníci z univerzitního prostředí, zejména Univerzity Palackého v Olomouci a z neziskových organizací  – zejména organizace Člověk v tísni, ale i dalších partnerů, jako je Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a Asociace pracovníků speciálně pedagogických center ČR. Jsme rádi, že v oblasti sociálního znevýhodnění můžeme spolupracovat i s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR.

Zveme Vás všechny nejen na naše stránky, ale i k účasti na jednotlivých aktivitách společného projektu.

Jan Michalík
Hlavní řešitel projektu

Tomáš Habart
Manažer projektu pro oblast sociálního znevýhodnění