Menu 

Pro pracovníky školských poradenských zařízení

NázevVelikostPočet stažení
Analýza systému organizačního, obsahového a personálního rámce činnosti Speciálně pedagogických center v ČR4.2 MiB300
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením)3.9 MiB440
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností)2.8 MiB382
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra)2.3 MiB321
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním) 2.2 MiB312
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením)3.5 MiB365
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením)3.2 MiB294
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Část I.2.9 MiB404
Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními5.2 MiB438
Návrh úprav činnosti školských poradenských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením27.2 MiB356