Menu 

Pro pracovníky školských poradenských zařízení

NázevVelikostPočet stažení
Analýza systému organizačního, obsahového a personálního rámce činnosti Speciálně pedagogických center v ČR4.2 MiB528
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením)3.9 MiB697
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností)2.8 MiB614
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra)2.3 MiB578
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním) 2.2 MiB523
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením)3.5 MiB613
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením)3.2 MiB509
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Část I.2.9 MiB644
Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními5.2 MiB648
Návrh úprav činnosti školských poradenských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením27.2 MiB567