Menu 

Pro pracovníky školských poradenských zařízení

NázevVelikostPočet stažení
Analýza systému organizačního, obsahového a personálního rámce činnosti Speciálně pedagogických center v ČR4.2 MiB296
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením)3.9 MiB433
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s narušenou komunikační schopností)2.8 MiB373
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s poruchou autistického spektra)2.3 MiB312
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním) 2.2 MiB307
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se sluchovým postižením)3.5 MiB348
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (diagnostické domény pro žáky se zrakovým postižením)3.2 MiB284
Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - Část I.2.9 MiB397
Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními5.2 MiB431
Návrh úprav činnosti školských poradenských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením27.2 MiB347