Menu 

Archiv pro Září, 2014

Kurz: Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením – pravidla komunikace

Podmínky pro přijetí do dotovaných kurzů

 1. Účastník se seznámil a souhlasí s Podmínkami dané vzdělávací akce (anotace – kurikulum kurzu), náhled ZDE.
 2. Účastník se zavazuje poslat naskenované vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti na níže uvedenu adresu min. 5 pracovních dní před konáním dané vzdělávací akce (kurzu), náhled ZDE . Adresa: klara.doudova@clovekvtisni.cz
 3. Účastník bere na vědomí, že vzdělávací akce (kurzy) jsou určeny pro: pedagogické pracovníky, pracovníky neziskových organizací působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb nebo v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníky školských odborů případně dalších odborů zabývajících se vzděláváním.
  Účastník musí být zaměstnán v jakémkoliv kraji ČR vyjma hl. města Prahy a splňuje podmínky cílové skupiny dané vzdělávací akce (kurzu), náhled ZDE.
  Pozn.: Cílovou skupinou nejsou akademičtí pracovníci VŠ, ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ a nepedagogičtí pracovníci VOŠ.
 4. Kurz je zcela bezplatný.
 5. Účastník se na kurz přihlásí prostřednictvím správně vyplněného elektronického formuláře/přihlášky do kurzu.

Popis kurzu

Podrobná anotace kurzu ZDE

V případě dotazů se můžete obrátit na:


Místo, datum a čas konání kurzu

V tuto chvíli nemáme v nabídce konkrétní termín a místo konání. Máte-li zájem o uspořádání kurzu, obraťte se přímo na kompetentní koordinátorku (viz. sekce "Popis kurzu").


Kurz: Práce s odlišností v mateřské škole

Podmínky pro přijetí do dotovaných kurzů

 1. Účastník se seznámil a souhlasí s Podmínkami dané vzdělávací akce (anotace – kurikulum kurzu), náhled ZDE.
 2. Účastník se zavazuje poslat naskenované vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti na níže uvedenu adresu min. 5 pracovních dní před konáním dané vzdělávací akce (kurzu), náhled ZDE . Adresa: klara.doudova@clovekvtisni.cz
 3. Účastník bere na vědomí, že vzdělávací akce (kurzy) jsou určeny pro: pedagogické pracovníky, pracovníky neziskových organizací působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb nebo v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníky školských odborů případně dalších odborů zabývajících se vzděláváním.
  Účastník musí být zaměstnán v jakémkoliv kraji ČR vyjma hl. města Prahy a splňuje podmínky cílové skupiny dané vzdělávací akce (kurzu), náhled ZDE.
  Pozn.: Cílovou skupinou nejsou akademičtí pracovníci VŠ, ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ a nepedagogičtí pracovníci VOŠ.
 4. Kurz je zcela bezplatný.
 5. Účastník se na kurz přihlásí prostřednictvím správně vyplněného elektronického formuláře/přihlášky do kurzu.

Popis kurzu

Podrobná anotace kurzu ZDE

V případě dotazů se můžete obrátit na:


Místo, datum a čas konání kurzu

V tuto chvíli nemáme v nabídce konkrétní termín a místo konání. Máte-li zájem o uspořádání kurzu, obraťte se přímo na kompetentní koordinátorku (viz. sekce "Popis kurzu").


Kurz: Rozvoj kompetencí v českém jazyce u žáků z jazykového prostředí ovlivněného romštinou

Podmínky pro přijetí do dotovaných kurzů

 1. Účastník se seznámil a souhlasí s Podmínkami dané vzdělávací akce (anotace – kurikulum kurzu), náhled ZDE.
 2. Účastník se zavazuje poslat naskenované vyplněné potvrzení o výkonu pedagogické činnosti na níže uvedenu adresu min. 5 pracovních dní před konáním dané vzdělávací akce (kurzu), náhled ZDE . Adresa: klara.doudova@clovekvtisni.cz
 3. Účastník bere na vědomí, že vzdělávací akce (kurzy) jsou určeny pro: pedagogické pracovníky, pracovníky neziskových organizací působící v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb nebo v oblasti volného času a zájmového vzdělávání dětí a mládeže, pracovníky školských odborů případně dalších odborů zabývajících se vzděláváním.
  Účastník musí být zaměstnán v jakémkoliv kraji ČR vyjma hl. města Prahy a splňuje podmínky cílové skupiny dané vzdělávací akce (kurzu), náhled ZDE.
  Pozn.: Cílovou skupinou nejsou akademičtí pracovníci VŠ, ostatní pracovníci VŠ, pedagogičtí pracovníci VOŠ a nepedagogičtí pracovníci VOŠ.
 4. Kurz je zcela bezplatný.
 5. Účastník se na kurz přihlásí prostřednictvím správně vyplněného elektronického formuláře/přihlášky do kurzu.

Popis kurzu

Podrobná anotace kurzu ZDE

V případě dotazů se můžete obrátit na:


Místo, datum a čas konání kurzu

V tuto chvíli nemáme v nabídce konkrétní termín a místo konání. Máte-li zájem o uspořádání kurzu, obraťte se přímo na kompetentní koordinátorku (viz. sekce "Popis kurzu").


Sportovní hry zdravotně postižené mládeže (Blansko 2. – 6. 6. 2014)

TZ – Praktický manuál pro vzdělávání dětí s postižením v běžné třídě připravili akademici z UP Olomouc

katalogy

Olomouc (1. 9. 2014) – Změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) přináší novela školského zákona, kterou schválila 27. srpna Vláda ČR. Novela zrušila „třídění“ postižení a zavedla nový systém podpůrných opatření. Na legislativní záměr navazuje příprava praktického manuálu pro učitele – Katalogu podpůrných opatření. Pro ministerstvo školství jej zpracovávají odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Člověkem v tísni, Asociací pracovníků speciálně pedagogických center a Českou odbornou společností pro inkluzivní vzdělávání. Katalog vznikl díky projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR.

„Novela zákona přináší změnu pohledu na vzdělávání handicapovaných žáků. Od dosavadního způsobu dělení do kategorií zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění a sociální znevýhodnění, k novému systému podpůrných opatření. Tento způsob podpory umožní rychleji a efektivněji reagovat na potřeby dětí se SVP,“ zdůraznil doc. Jan Michalík, hlavní řešitel projektu.

Katalog nabízí 500 listů pro práci s žáky

Týmy tvořené 125 odborníky ze škol, univerzit, poradenských pracovišť a nevládních organizací vypracovaly Katalog podpůrných opatření pro šest „základních“ zdravotních postižení a znevýhodnění: mentální, tělesné, zrakové, sluchové, narušení komunikační schopnosti a poruchy autistického spektra a pro žáky se sociálním znevýhodněním. Materiál nabízí více než  500 karet podpůrných opatření pro přímou práci se žáky. Každá karta je rozpracována podle míry znevýhodnění žáka – do zákonem stanovených pěti stupňů podpory.

„Do rukou učitelů se dostává ucelený manuál rad a návodů, který mohou využít při své práci. Katalog nabízí pedagogům konkrétní návody pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření,“ přiblížila dr. Pavlína Baslerová.

Chceme zpětnou vazbu od učitelů

Autoři počítají s tištěnou i elektronickou verzí katalogu. Pracovníci projektu s ním během srpna seznámili pedagogy ze 140 škol v České republice – jde o školy všech stupňů, včetně škol speciálních a praktických, ve všech regionech ČR. Tyto školy budou materiál od 1. září do 31. prosince pilotně ověřovat.

Počítáme s rozsáhlým ověřováním a připomínkováním předloženého návrhu. Na základě získaných připomínek budou dílčí části Katalogu počátkem roku 2015 upraveny tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám školského terénu. Finální verze bude předána MŠMT v červnu 2015,“ dodal Michalík.

Pedagogická veřejnost, odborníci, rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mohou do konce prosince komentovat jednotlivá podpůrná opatření na http://vystupy.inkluze.upol.cz, kde jsou připraveny pracovní verze všech částí katalogu.

Podporu získají také školy

Nový systém zlepší vzdělávání žáků dnes klasifikovaných jako žáci se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. „Systém umožní školám získat podporu, včetně tolik potřebných financí, aniž by bylo nutné tyto žáky nálepkovat jako sociálně znevýhodněné. S vyšší podporou ze strany škol se výrazně zvýší i jejich vzdělávací šance do budoucna,“ uvedl Tomáš Habart z Člověka v tísni, partnerské organizace garantující oblast sociálního znevýhodnění.

Příklady použití podpůrných opatření

Jana z páté třídy s diagnózou dětské mozkové obrny s poruchami pozornosti, která při práci často využívala PC (k práci s podporou výukových programů), s ním nemohla optimálně pracovat v zaplněné třídě v lavici mezi dětmi. Rušila je a ony rušily ji. V oddělené části třídy jí třídní učitelka vytvořila další pracovní místo, které je možné oddělit paravánem, kam dívka odchází pracovat na PC. V současné době má třída klid na výuku a dívka se může dostatečně soustředit na školní práci, která se tím výrazně zefektivnila.

Sahrab, afgánský chlapec, nastoupil do šesté třídy základní školy. V češtině rozuměl jednoduchým informacím, dokázal vyjádřit základní potřeby. Škola zahájila intenzivní spolupráci s rodinou, aby porozuměla potřebám chlapce i jeho kulturnímu zázemí. Společně si dohodli pravidla předávání informací. Pedagogové sestavili individuální vzdělávací plán. Vyšli vstříc i samostudiem v situaci, kdy pro něj nebylo akceptovatelné, aby probíral témata ze sexuální výchovy v jedné třídě s dívkami. Chlapec se rychle adaptoval na podmínky školní výuky. Nyní studuje na běžné střední škole.

Kontaktní osoby za ověřování Katalogu PO na školách:

 • PaedDr. Pavlína Baslerová, manažerka pro oblast podpůrných opatření, UPOL, tel. 734 144 822
 • Mgr. Jindřich Monček, manažer pro oblast podpůrných opatření, ČvT, tel. 778 402 765

Kontaktní osoby za projekt:

 • doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., hlavní řešitel projektu, UPOL, tel. 777 809 040
 • Mgr. Tomáš Habart, manažer projektu partnera, ČvT, tel 739 320 763

Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost žáků (25. 11. 2014, Praha)

ikona2

Přítomnost „ústavních“ dětí ve třídě může budit nejistotu ze zvládnutelnosti jejich chování, obavy z reakcí ostatních žáků či nezvyklá dilemata – jak například probírat témata týkající se rodiny, domova. Přesto je důležité, aby byly děti v ústavní výchově co nejvíce zařazovány do běžných škol, protože se tím maximálně přibližují „normálnímu“ životu. Více o potřebách dětí v ústavní péči nebo o nezastupitelné roli pedagogů v práci s ohroženými dětmi a rodinami se dozvíte 25. 11. 2014 na kurzu Vliv ústavní výchovy na školní úspěšnost žáků, v Praze. Více informací a přihlášku na kurz najdete ZDE.