Menu 

Vložení nového dotazu

Zpět na přehled dotazů
Ukončení zadávání dotazů a návrat na přehled již dříve zodpovězených.

ZDE PROSÍM ZADEJTE SVŮJ NOVÝ DOTAZ

Zpět na administratorský přehled dotazů
Ukončení editace dotazů a návrat na přehled již dříve zodpovězených.


Zpět na přehled dotazů
Ukončení zadávání dotazů a návrat na přehled již dříve zodpovězených.


ZDE PROSÍM ZADEJTE SVŮJ NOVÝ DOTAZ

Pravidla poradny

Poradna je bezplatná a anonymní.  Základními tématy jsou: vzdělávání, inkluzivní vzdělávání, děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, podpora všech účastníků inkluzivního vzdělávání (učitel, dítě, rodič, poradenský pracovník…).

Pracovníci poradny jsou zároveň pracovníci projektu s rozsáhlou praxí v nejrůznějších typech škol a poradenských zařízeních.  Z důvodu zvyšování dostupnosti pro širokou i odbornou veřejnost jsou otázky i odpovědi zpravidla veřejné.  Pokud dotaz obsahuje osobní údaje, bude před zveřejněním anonymizován. Obvyklá doba pro odpověď je jeden týden, pouze v případech, kdy bude přizván externí odborník, může být prodloužena. V případě, že Váš problém vyžaduje přímou speciálně pedagogickou nebo psychologickou podporu, Vám pracovníci poradny doporučí kontaktovat   odborné poradenské pracoviště zaměřené na danou problematiku ve vašem regionu.

Doporučení klientům

Při zadávání dotazu vyplňte funkční emailovou adresu, na ni Vám odpověď na dotaz zašleme. Zveřejněna bude iniciála vašeho jména a popřípadě první písmeno obce, ze které pocházíte. V případě, že se dotaz týká citlivých osobních údajů, na Vaši žádost dotaz nezveřejníme.

Ano, souhlasím s podmínkami poradny a chci zadat nový dotaz!