Menu 

Evaluační dotazník pro lektora – nabídka již proběhlých kurzů

Vážení lektoři, zdvořile Vás žádáme o vyplnění následujícího dotazníku. K jednotlivým položkám přiraďte body ze stupnice 1 až 7, které nejlépe odpovídají Vašemu názoru, přičemž nejnižší hodnocení představuje číslo 1 (zcela nevyhovující) a nejvyšší hodnocení číslo 7 (zcela vyhovující). V rámci slovního komentáře můžete vyjádřit odůvodnění, doporučení organizátorům, či připomínky. Vašich odpovědí využijeme k dalšímu zlepšování kvality vzdělávání.

Zvolte kurz, který budete hodnotit: