Menu 

Přihláška na I. konferenci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (16. – 17. 3. 2015 v Olomouci)

Na základě Vaší přihlášky objednáme pokoje a stravu v hotelu. Tu si na místě zaplatíte. Ubytování jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji a strava stojí 1 400 Kč, pouze strava stojí 600 Kč.

Po zaplacení Vám hotel vystaví účtenku, kterou spolu s dokladem za hromadnou dopravu pošlete na naši adresu dle pokynů, které obdržíte na místě. Na základě doložení originálů těchto dokladů Vám vyplatíme částku přímo na Váš účet.

Pokud máte pracoviště v Praze, bohužel Vám nemůžeme proplatit náklady na stravu, ubytování ani jízdné. Pravidla projektu nám to nedovolují. Konference se můžete zúčastnit na vlastní náklady.

 


REGISTRACE JE UZAVŘENA