Menu 

Archiv pro Květen, 2015

Příjměte pozvání na konferenci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

ikona2

Konference se koná 9. – 10. 6. 2015 v Centru současného umění DOX (Poupětova 1, Praha 7)

Vychází nové číslo časopisu “Škola All Inclusive”

intro[1]

Novinky ze světa společného vzdělávání …

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání – Soubor pracovních listů II.

praclisty_v2_web_01_Page_01

Vážené kolegyně a kolegové, v rukou držíte jeden ze dvou souborů pracovních listů „Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání“. Jak název napovídá, vytvořili jsme je s cílem poskytnout Vám další metodickou podporu pro Vaše každodenní úsilí při vytváření co nejvíce vstřícného prostředí umožňujícího vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory.

Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání – Soubor pracovních listů I.

praclisty_v1_web_01_Page_01

Vážené kolegyně a kolegové, v rukou držíte jeden ze dvou souborů pracovních listů „Práce s třídním kolektivem ve společném vzdělávání“. Jak název napovídá, vytvořili jsme je s cílem poskytnout Vám další metodickou podporu pro Vaše každodenní úsilí při vytváření co nejvíce vstřícného prostředí umožňujícího vzdělávání všech dětí včetně těch s potřebou zvýšené podpory.

Publikace “Podpůrná opatření ve vzdělávání”

ikona1

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ A KOLEGOVÉ,
vzdělání se v České republice stává čím dál více diskutovaným tématem. Výsledkem jsou až desítky více či méně úspěšně naplňovaných strategií. Velkého zájmu se dostává i dokumentům, které se zabývají vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V souvislosti s přijetím novely školského zákona v březnu 2015 je jasné, že nový způsob podpory těchto dětí bude patřit ke koncepcím, které budou mít skutečné dopady v každodenním životě nejen školáků a jejich rodičů, ale i učitelů a poradenských pracovníků.
Českou republiku je možno považovat za vyspělou zemi s dlouhou tradicí veřejného školství.  Z mezinárodních srovnání víme, že je stále co zlepšovat, a to i ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Je více než žádoucí, abychom dokázali část dostupného poznání speciálně pedagogických věd, ale i praktických zkušeností nevládních organizací a jiných mimoškolských institucí přenést do prostředí běžných škol.
S tímto cílem se v letech 2013 až 2015 spojily týmy Univerzity Palackého v Olomouci, společnosti Člověk v tísni a dalších organizací, aby v partnerství vyřešily rozsáhlý úkol vytvoření systému podpůrných opatření, který by reagoval nejen na novelu školského zákona, ale zejména na reálné vzdělávací potřeby žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Synergie desítek expertů akademické sféry, škol, poradenských zařízení a nestátních organizací přinesla ovoce v podobě řady konkrétních výstupů. Zcela inovativní materiál představuje Katalog podpůrných opatření. Katalog reaguje na potřeby jak žáků se zdravotním postižením, tak žáků, kterým je v dnešních podmínkách obtížné poskytnout náležitou podporu – zejména jde o žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním (více na inkluze.
upol.cz).
Unikátní propojení institucí s dlouhodobou zkušeností v oblasti pregraduální i postgraduální přípravy na straně jedné a institucí přímo spolupracujících se školami a rodinami žáků na straně druhé, umožnilo zachytit nejrůznější aspekty potřebné podpory pro všechny zmíněné skupiny dětí.
Jak říkají řešitelské týmy našeho společného projektu, stále platí, že novela zákona je do značné míry „prázdnou slupkou“, jejíž obsah bude naplněn až připravovanou prováděcí vyhláškou a reformou financování regionálního školství.
Nejvíce však vzdělávací potřeby žáků, i těch se speciálními potřebami, ovlivňují pedagogičtí pracovníci. Do jejich rukou posíláme tuto knížečku, první svého druhu v České republice. Představuje, byť ve stručnosti, ale o to snad přehledněji, připravovaný koncept konkrétních podpůrných opatření pro žáky a školy.

Šimon Pánek,
ředitel, Člověk v tísni, o. p. s.
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.,
rektor, Univerzita Palackého v Olomouci

Zveme Vás na konferenci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání (Praha – 9. 6. 2015)

konference

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a společnost Člověk v tísni, o. p. s. vás zvou na závěrečnou konferenci projektu „Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice“.