Vážené asistentky a asistenti pedagoga, rádi bychom vás požádali o spolupráci při vyplňování ankety zaměřené na zjištění potřebnosti tematického zaměření průřezových metodik práce asistenta pedagoga. Elektronický dotazník naleznete na adrese http://jdem.cz/9ak83.

Děkujeme