Dne 6. Prosince pořádá Česká školní inspekce v Praze za přítomnosti vedoucích představitelů MŠMT  Mezinárodní konferenci k vývoji situace a k doporučením v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání

V rámci programu konference vystoupí i PaedDr. Pavlína Baslerová, koordinátorka pro oblast katalogů podpůrných opatření s informací o aktivitách projektu. Hlavní řešitel projektu doc. Jan Michalík vystupuje v plénu konference s příspěvkem na téma „Příprava pedagogických pracovníků a rovnost ve vzdělávání“.