Menu 

Všechny příspěvky v O projektu

Fotogalerie DVPP – UPOL

Podrobná anotace projektu

pozadi-moto.jpg
 • Zadavatel projektu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Hlavní partner: Člověk v tísni, o. p. s.
 • Partneři:
  • Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, o.s.
  • Asociace pracovníků SPC, o. s.
  • Agentura pro sociální začleňování
 • Spolupracující organizace:
  • Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
  • Pedagogická fakulta Univerzity Jana Ev. Purkyně Ústí n. Labem
  • Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice
 • Trvání projektu: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015

Obsah projektu:

Cílem je systémově podporovat rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice. K realizaci cíle bude vytvořena série výstupů. Ty zahrnují např. „Katalogy podpůrných opatření pro žáky se zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním“, návrh systémového rámce působení asistenta pedagoga v českém školství a v neposlední řadě vytvoření nových produktů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřených na zvýšení a rozvoj jejich kompetencí při práci se žáky s potřebou podpůrných opatření.

Konkrétně tak během projektu vzniknou například podrobné katalogy podpůrných opatření pro žáky se sociálním a zdravotním znevýhodněním a metodiky, jak s těmito katalogy pracovat. Postupy uvedené v katalozích budou v rámci projektu ověřovány na vybraných školách.

Projekt se dále zaměří na asistenty pedagogů. Dnes jich na českých školách působí  téměř 5 000 a jsou k dispozici ve třídách, v nichž jsou vzděláváni žáci se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním.  Stále však není ujednocena metodika práce těchto asistentů a na školách se s nimi pracuje různým způsobem. Během projektu proto vzniknou ve dvou českých a dvou moravských krajích modely systému vedení těchto asistentů. Zkušenosti z nich budou promítnuty do standardu práce asistenta pedagoga, který v rámci projektu vznikne. Realizátoři projektu vytvoří také návrh systému financování asistentů pedagogů a potřebných legislativních změn.

Další aktivitou projektu bude vytvoření nových obsahů vzdělávacích kurzů řešících jednotlivé oblasti inkluzivního vzdělávání a ověření více než 30 těchto kurzů pro téměř 3000 pedagogických pracovníků.

Během projektu se také uskuteční dvě celostátní konference, více než 40 odborných workshopů, kterých se zúčastní vice než 700 pedagogických pracovníků, poradenských pracovníků, zástupců ministerstev, asociací pedagogů, krajů či pedagogických fakult. V projektu bude vždy zajištěna účast i zákonných zástupců dětí, žáků a studentů  se zdravotním postižením či sociálním a zdravotním znevýhodněním.