Menu 

Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí – 2.běh

Místo, datum a čas konání kurzu
Další dostupné termíny zvoleného kurzu

 • Žádné kurzy v této kategorii
 • Informace ke kurzu

  Leták Asistent pedagoga a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí_2.běh

  V případě dotazů se můžete obrátit na:


  UPOZORNĚNÍ:

  MODUL JE 50 HODINOVÝ, POKUD SE PŘIHLÁSÍTE,  JE TŘEBA ABSOLVOVAT VŠECHNY DÍLČÍ ČÁSTI.

  1. část: Prezenční setkání 16.1.2015 (8 vyučovacích hodin)

  • Komunikace (sebezkušenostní dílna)
  • Spolupráce s pedagogem (sebezkušenostní dílna).

  E-learning 1. část (14 hodin)

  • Obtížné situace v práci s AP, psychohygiena a seberozvoj
  • Sociálně pedagogické minimum, práce se skupinou/ práce se třídou
  • Chování a projevy dětí a SPUCH
  • Obtíže s rozvojem čtení, psaní, matematických kompetencí a jejich nápravy, pomůcky pro rozvoj trivia
  • IVP a praktická aplikace pro AP

  2 část: Prezenční setkání  20.2.2015 (8 vyučovacích hodin)

  • Krokování IVP
  • Práce se skupinou a sociometrie
  • Reakce AP v obtížných situacích při práci s dítětem (sebezkušenostní dílna)

  E-learning 2. Část (12 hodin)

  • Sociálně právní minimum pro AP (OSPOD, PPP, SPC apod.)
  • Sociální zázemí dětí a jeho důsledky ve vzdělávání
  • Spolupráce pedagog a AP, metodika práce AP s dětmi se SZN
  • Zásady spolupráce a komunikace s rodinou a komunitou dítěte
  • Legislativa týkající se AP
  • Case management – případová práce s rodinou, intervence v rodinném prostředí, spolupráce se sociálními službami apod.

  3. část: Prezenční setkání  27.3.2015 (8 vyučovacích hodin)

  • Kasuistický seminář
  • Sdílení zkušeností z praxe účastníků

  Místo prezenčních setkání je Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, 110 00, Praha 1

   

  Lektorský tým

  Mgr. Michal Dubec pracoval jako učitel na základní škole a gymnáziu. Od roku 2007 učí na katedře pedagogiky ZČU v Plzni. Zabývá se především sociální psychologií, konkrétně vedením dětí k sebeřízení a odpovědnosti prostřednictvím komunikace a prací se skupinovou dynamikou školních tříd a skupiny dospělých. Vytváří programy pro rozvoj lektorů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea, Centrum pasivního domu). Píše skripta a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou.

  Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D. dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků, a to jako psycholog a speciální pedagog ve školských poradenských zařízeních. Podílela se rovněž na realizaci několika projektů zacílených na další vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj pedagogických sborů škol. V současné době se věnuje psychologické diagnostice dětí a dospělých, reedukaci specifických poruch učení a lektorování.

  Mgr. Pavel Košák je absolventem CMTF UP v Olomouci. Působí jako koordinátor vzdělávání programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., lektor a trenér IKV  pro pedagogy a úředníky, vede tréninky v ČR a na Slovensku. Absolvoval Kurz lektorských dovedností a další kurzy zaměřené na pedagogiku a práci s mládeží. V roce 2012 ukončil dvouletý výcvik Dobrodružství s kulturou Česko-německého kurzu v oblasti transkulturního učení (přístup ATCC).

   

   

  Dříve přihlášení / registrovaní účastníci kurzů  Zapomněl/la jste heslo?

  Přihláška do kurzu

  Přihlášky jsou pro tuto akci uzavřeny.

  • * Označení povinné položky
  • Zadáním uživatelského jména a uživatelského hesla získáte přístup na portál projektu, kde můžete: spravovat osobní údaje, evidovat své přihlášky a evaluovat absolvované kurzy. Přihlášením se do portálu můžete podávat přihlášky bez nutnosti opětovného vyplňování přihlašovacího formuláře.
  • V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů technického rázu týkajících se procesu registrace, neváhejte kontaktovat technickou podporu registračního systému.

  Zpět na nabídku kurzů DVPP