Katalog pro žáky s narušenou komunikační schopností

Karta: 5.1 RESPEKTOVÁNÍ SPECIFIK ŽÁKA

Pochopí-li, spíše porozumí-li žák špatně instrukci, zadání úkolu, který po něm učitel chce, samozřejmě to vede ke školní neúspěšnosti, za kterou žák nemůže, není to vinou jeho sníženého intelektu. Situaci žáka můžeme definovat a představit si jako sebe sama v cizí zemi, jejíž řeči vůbec nerozumíme, přestože jsme inteligentní. Prostě nerozumíme tomu, co si ostatní říkají, i když slyšíme dobře. Je těžké vcítit se do žáka, který je na tom mentálně velmi dobře, slyší velmi dobře, ale nerozumí obsahu sdělení a nemůže se tudíž účastnit konverzace.

A teď si představte situaci na pedagogické poradě, kde učitelé (bez vzdělání ve speciálního pedagoga) probírají problémy žáka jako: „on to nechce pochopit“; „vždyť mě slyší, tak proč nepracuje?“; „dělá to naschvál“ aj. Tito učitelé absolutně nechápou podstatu postižení žáka s NKS: museli by si prostudovat odbornou literaturu, týkající se této problematiky, ale proč by to měli dělat??? Vždyť oni přece rozumí naprosto všemu a svůj předmět didakticky vyučují správně „dokonale“ a když to můžou chápat ostatní, tak proč ne tento žák?! Nenechají si poradit od speciálního pedagoga, neboť pracuje ve škole jako pedagogický asistent: „není jim profesně na úrovni“, (viz naše ZŠ).

Dále pak čtou neustále a v současné době v každém vydání UN, jak jsou katalogy PO zbytečné a že bude stejně neuskutečnitelné je do školství aplikovat!!! Tak to mě naprosto VYTÁČÍ!!! Proč nenapíšou také pozitiva katalogů??? Myslím si, že jestli tato situace bude pokračovat nadále a učitelé, ředitelé škol, budou neustále ze strany novinářů atakováni informacemi o zbytečnosti těchto katalogů, tak kde potom jsme…??? Nezlobte se, že se takto vyjadřuji, ale mě to opravdu rozčiluje, když čtu o zbytečnosti práce, která je tak pracně a složitě sepsána, tak jako ji nikdy nikdo nenapsal. Napsána pro potřeby našich dětí, žáků a studentů (sakra, naší budoucnosti!) a pak si přečtete jen kritiku, tak ať se jdou všichni tito slavní teoretici, kteří jen dokážou plkat do tisku – VYCPAT!!!!

Můj názor je takový, že pokud nebude na každé škole působit alespoň jeden speciální pedagog, který dokáže vysvětlit problematiku daného postižení (myslím všeobecně, nejen NKS) a bude moci s těmito žáky pracovat a metodicky vést každého pedagoga, který má ve třídě žáka vyžadující podpůrná opatření, (tím myslím ochotného, empatického pedagoga), nesetkáme se bohužel s pozitivním a žádoucím přijetí aplikací katalogů PO.

Eva Š.