* Modře označené = otevřené kurzy, je možné se na ně přihlásit
* Zeleně označené = kurzy pořádané pro danou školu, přihlášky jen pro danou pracovníky školy

Prosinec

 • 1.12.2014 - Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání, UJEP,  Ústí  n./L.
 • 8.12.2014 - Heterogenita skupiny a klima třídy, Za sklem, Zlín
 • 12.12.2014 - 3. prezenční setkání ke kurzu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, Praha (poslední prezenční setkání)

Leden

 • 15. a 16.1.2015 - Práce s  předsudky na českých školách, Za sklem, Zlín
 • 15. a 16.1.2015 - Neviditelné překážky-speciální potřeby žáků se SVP, ZŠ  Poběžovice, okr. Domažlice
 • 16.1., 20.2., 27.3. 2015 - Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného  prostředí – 2. běh,     Langhans Praha
 • 30.1.2015 - Komunikace školy s rodiči, ZŠ Školní, Štětí

Únor

 • 6.2.2015 - Komunikace školy s rodiči, Langhans Praha
 • 9.2.2015 - Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami, prostory SPgŠ a VOŠ Karlovy Vary
 • 10.2.2015 - Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP, Langhans Praha
 • 12. – 13.2.2015 - Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny, TADY A TEĎ, o.p.s., Plzeň
 • 13.2.2015 - Heterogenita skupiny a klima třídy, Langhans Praha

Březen

 • 5. a 6.3.2015 - IVP jako živý nástroj podpory žáků se SVP, Za sklem, Zlín
 • 7.3.2015 - Práce s odlišností v MŠ, MŠ U Stadionu, Česká Třebová
 • 7.3.2015 - Komunikace školy s rodiči, Kaprálův mlýn u Brna pro ZŠ Újezd u Brna
 • 9. a 10.3.2015 - Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny, prostory SPgŠ a VOŠ Karlovy Vary
 • 20.3.2015 - Asistent pedagoga a děti z jazykového prostředí ovlivněného romštinou, Langhans Praha
 • 26.3.2015 - Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání, prostory SPgŠ a  VOŠ K. Vary

 Duben

 • 2.4.2015 - Heterogenita skupiny a klima třídy, ZŠ T.G.Masaryka, Náchod
 • 2.4.2015 - Komunikace školy s rodiči, ZŠ Broumov
 • 2.4.2015 - Práce s kulturní odlišností, ZŠ Hrochův Týnec
 • 14.4.2015 - Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP,  SPgŠ a VOŠ K. Vary
 • 15.4.2015 - Heterogenita skupiny a klima třídy, ZŠ Třinec