Chcete se zeptat ?
iuziuziu uziz uzu

JIŽ DŘÍVE ZODPOVĚZENÉ DOTAZY

Dotazy pro odborníka - Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Olomouc)

Myslíte si, že vědomosti sluchově postižených na školách běžného typu jsou na stejné či podobné úrovni jako u zdravých žáků či studentů nebo  jsou  u sluchově postižených některé nedostatky příliš tolerovány?

Naše odpověď

Myslíte si, že vědomosti sluchově postižených na školách běžného typu jsou na stejné či podobné úrovni jako u zdravých žáků či studentů nebo  jsou  u sluchově postižených některé nedostatky příliš tolerovány?

Je nezbytné z důvodu sluchového postižení jisté oblasti ve vzdělávání žáka zohledňovat. Je jisté, že žák se sluchovým postižením nemůže například dělat poslechová cvičení (nejen v cizích jazycích) protože mu jeho hendikep neumožňuje poslech ve stejné kvalitě, jako u intaktních spolužáků. Přesto, že můžeme využít některé technické kompenzační pomůcky, nikdy nedocílíme perfektního poslechu. Proto se žákům se sluchovým postižením poskytují texty, kterými si doplňují informace z toho , co slyší. Proto také mají žáci u MZ vyloučen poslechový subtest v cizím jazyce.
Stejně tak je nemožné, aby si žák s těžším postižením sluchu sám zapisoval učivo, protože nemůže současně psát a odezírat. Často dochází k tomu, že si žák zapisuje nesmysly, zaměňuje některá slova - a tyto chyby se potom učí ke zkoušení. Proto je nezbytné, aby materiály ke studiu dostával v písemné podobě od vyučujících.
Dále je nezbytné tolerovat ne příliš kvalitní výslovnost a jazykové kompetence v českém jazyce u žáků s těžkým sluchovým postižením, pro které je jazyk český jazykem cizím.
V praxi se nesetkávám s přílišným zohledňováním. Pouze v rámci stanovených hranic.

30.5.2015 at 12.20

Otázky pro odborníka: Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Olomouc)

Otázky pro odborníka:
Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Jaké jsou nejčastěji problémy při integraci sluchově postižených do běžných škol?

Naše odpověď

Otázky pro odborníka:
Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Jaké jsou nejčastěji problémy při integraci sluchově postižených do běžných škol?

- separace, izolace od vrstevníků z důvodu obtížné komunikace
- nedodržování doporučení ŠPZ (SPC)- neochota ze strany učitelů poskytovat žákům materiály v písemné podobě ke studiu, respektovat kvalitu komunikačního prostředí,
- nepochopení důsledků z

25.5.2015 at 12.07

Otázky pro odborníka: Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Olomouc)

Otázky pro odborníka:

Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Kolik let máte praxi s dětmi se sluchovým postižením?

Naše odpověď

Otázky pro odborníka:

Mgr. Jana Barvíková, SPC pro SP - Ostrava - Poruba

Kolik let máte praxi s dětmi se sluchovým postižením?

Praxi se sluchově postiženými dětmi mám 25 let.

Jana Barvíková

23.5.2015 at 12.03

Kvalifikace - vzdělání

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Olomouc)

Dobrý den, ráda bych se zeptala, co je potřeba doplnit pokud chci nastoupit jako učitelka v MŠ. Střední škola byla SOŠ veřejnosprávní činnost a poté jsem nastoupila na speciální pedagogiku-vychovatelství na UJAK, které jsem zakončila Bc. Je možné s vychovatelstvím učit v MŠ? Děkuji za odpověď

Naše odpověď

Dobrý den, ráda bych se zeptala, co je potřeba doplnit pokud chci nastoupit jako učitelka v MŠ. Střední škola byla SOŠ veřejnosprávní činnost a poté jsem nastoupila na speciální pedagogiku-vychovatelství na UJAK, které jsem zakončila Bc. Je možné s vychovatelstvím učit v MŠ? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

vzděláním v bakalářském studijním programu Speciální pedagogika, v oboru Speciální pedagogika – vychovatelství splníte předpoklady stanovené v § 6 odst. 2 písm. a) zákona . 563/2004 Sb. pro učitelku MŠ zřízené pro děti se SVP. Tímto vzděláním získáte také kvalifikaci učitelky běžné MŠ podle § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb. Přestože studijní program není zaměřen na předškolní pedagogiku, kvalifikaci učitelky MŠ získáte. Nicméně ze zkušeností víme, že při rozhodování o přejetí do pracovního poměru dávají ředitelé MŠ přednost absolventkám oboru Předškolní pedagogika, tzn. oboru, který je zaměřen přímo na přípravu učitelů MŠ.

30.4.2015 at 20.51

Kvalifikace - vzdělání

Vaše otázka:
Autor: Anonym (Olomouc)

Dobrý den,

jsem po absolvování neučitelské speciální pedagogiky kvalifikovaná učitelka v MŠ a na 1. st. základní školy nebo mohu pracovat jako spec. pedagog v PPP a SPC.

Děkuji za odpověď.

Naše odpověď

Dobrý den,

jsem po absolvování neučitelské speciální pedagogiky kvalifikovaná učitelka v MŠ a na 1. st. základní školy nebo mohu pracovat jako spec. pedagog v PPP a SPC.

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

můžete pracovat v běžné i speciální MŠ, ale nemůžete učit na 1. st. ZŠ. Můžete však působit jako speciální pedagog v SPC, či PPP.

28.4.2015 at 20.46

Kurz asistent pedagoga

Vaše otázka:
Autor: Alena (Hradec Králové)

Dobrý den, budete ještě nabízet další kurzy v Hradci Králové, budou ještě od září 2015? Děkuji

Naše odpověď

Dobrý den, budete ještě nabízet další kurzy v Hradci Králové, budou ještě od září 2015? Děkuji

Kurzy budou v Olomouci v září 2015.

26.4.2015 at 20.39

Kvalifikace - vzdělání

Vaše otázka:
Autor: Petra F. (Slatinice)

Dobrý den,

moc Vás prosím o odpověď na tři dotazy... Studuji navazující Mgr. obor Speciální pedagogiky (neučitelský)
1) Jsem v této chvíli kvalifikovaná pro práci učitelky v běžné MŠ?
2) Pro jakou práci jsem vlastně v této chvíli kvalifikovaná?
3) Jak si mohu vzdělání doplnit tak, abych mohla učit na 1.stupni ZŠ?

Děkuji Vám opravdu moc za odpověď.

Naše odpověď

Dobrý den,

moc Vás prosím o odpověď na tři dotazy... Studuji navazující Mgr. obor Speciální pedagogiky (neučitelský)
1) Jsem v této chvíli kvalifikovaná pro práci učitelky v běžné MŠ?
2) Pro jakou práci jsem vlastně v této chvíli kvalifikovaná?
3) Jak si mohu vzdělání doplnit tak, abych mohla učit na 1.stupni ZŠ?

Děkuji Vám opravdu moc za odpověď.

Dobrý den,
Dobrý den,

1. ano, jste kvalifikovaná pro práci učitelky v běžné MŠ.

2. speciální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel, ped. volného času, učitel běžné i speciální MŠ,

3. v programu CŽV s názvem Učitelství pro 1. st. ZŠ - více se o programu dozvíte na tomto odkaze:http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

24.4.2015 at 20.32

Asistent pedagoga

Vaše otázka:
Autor: Magda S. (Žďár nad Sázavou)

Dobrý den, může být matka asistentem pedagoga u svého dítěte s diagnózou dětské mozkové obrny, když má splněné vzdělání?

Naše odpověď

Dobrý den, může být matka asistentem pedagoga u svého dítěte s diagnózou dětské mozkové obrny, když má splněné vzdělání?

Ano, může - neexistuje žádný právní předpis, který by tomu bránil. Na základě dlouhodobých zkušeností s prací asistentů pedagoga tuto variantu ale nedoporučujeme: asistent by měl mít ve vztahu k žákům jistou míru profesionality, měl by pracovat i ostatními žáky ve třídě, měl

by se umět podřídit autoritě učitele - to vše může být v případě, že je asistentkou matka žáka, celkem dost problematické. Pokud je ve škole více asistentů, doporučujeme variantu, kdy se matka integrovaného žáka stane asistentkou v jiné třídě, než ve které je zařazeno její dítě. Samozřejmě ale mohou existovat i výjimky (např. když se jedná o integrovaného žáka, který bývá opakovaně a dlouhodobě nemocen, a matka-asistentka u něj může zajistit kontinuitu vzdělávání i v době nemoci).

22.4.2015 at 20.26

Výběr asistenta pedagoga - může se rodič zúčastnit?

Vaše otázka:
Autor: Marie L. (Prostějov)

Mám dítě s tělesným postižením - zařazeno do běžné třídy za pomocí asistenta pedagoga (doporučeno SPC). Chtěla bych se zeptat, zda na škole bude probíhat výběrové řízení na pozici tohoto asistenta a zda se ho mohu zúčastnit a vybrat si asistenta pro mé dítě. Od jiných rodičů jsem zaslechla, že si na škole mohli u výběrového řízení vybrat asistenta sami, ale mně to nikdo ve škole nenabídnul.

Naše odpověď

Mám dítě s tělesným postižením - zařazeno do běžné třídy za pomocí asistenta pedagoga (doporučeno SPC). Chtěla bych se zeptat, zda na škole bude probíhat výběrové řízení na pozici tohoto asistenta a zda se ho mohu zúčastnit a vybrat si asistenta pro mé dítě. Od jiných rodičů jsem zaslechla, že si na škole mohli u výběrového řízení vybrat asistenta sami, ale mně to nikdo ve škole nenabídnul.

V odpovědi na Váš dotaz je důležité zdůraznit, že jde o asistenta pedagoga, nikoli o asistenta žáka. Asistent je sice škole přidělen na základě přítomnosti žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (ve Vašem případě na základě přítomnosti Vašeho syna s diagnostikovaným tělesným postižením), to ale neznamená, že by se měl asistent věnovat jen danému žákovi - naopak asistent by měl být ve třídě proto, aby pomohl učiteli i s přípravami a ostatními žáky, díky čemuž učitel sám získá více času na práci s integrovaným žákem. Stejně jako učitel i asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem školy a výběr vhodného uchazeče je tedy čistě v kompetenci vedení školy. Přítomnost/nepřítomnost rodičů integrovaného žáka u výběrového řízení na místo asistenta záleží jen na rozhodnutí ředitele školy - obvykle se ale zákonní zástupci na tato výběrová řízení nezvou.

20.4.2015 at 20.23

Tělesné postižení a povinná výuka druhého cizího jazyka

Vaše otázka:
Autor: Martina B. (Kolín)

Syn má individuální plán vzdělávání z důvodu tělesného postižení (DMO, těžší dysartrie). Má veliké problémy s češtinou a angličtinou. Příští rok by měl jít do 7. třídy a přibude mu nový cizí jazyk. Pamatuje zákon na tyto děti a umožňuje jim, aby se druhý jazyk u nich nevyučoval?

Naše odpověď

Syn má individuální plán vzdělávání z důvodu tělesného postižení (DMO, těžší dysartrie). Má veliké problémy s češtinou a angličtinou. Příští rok by měl jít do 7. třídy a přibude mu nový cizí jazyk. Pamatuje zákon na tyto děti a umožňuje jim, aby se druhý jazyk u nich nevyučoval?

Od školního roku 2013/2014 byl v základních školách zaveden druhý cizí jazyk jako povinný. Pouze v odůvodněných případech mohou žáci pokračovat v upevňování a rozvíjení prvního cizího jazyka nebo v souladu se speciálními vzdělávacími potřebami žáka může být výuka nahrazena předmětem speciálně pedagogické péče.

V odůvodněných případech lze v souladu se speciálními vzdělávacími potřebami žáka a po projednání se zákonnými zástupci žáka (doporučujeme i s jejich souhlasem) nahradit Další cizí jazyk zařazením předmětů speciálně pedagogické péče se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností ve výuce českého jazyka, cizího jazyka (angličtiny), nebo náhradních komunikačních systémů.

Odůvodněné případy pro upevňování a rozvíjení výuky v (prvním) Cizím jazyce MŠMT vymezuje v materiálu, který je uveden níže (materiál je přístupný na webových stránkách MŠMT v sekci Základní vzdělávání – Výuka cizích jazyků).

Z dotazu plyne, že by situace žáka mohla být podřazena pod odůvodněný případ „speciální vzdělávací potřeby žáka podle § 16 školského zákona“.

14.4.2015 at 20.16