Menu 

Archiv pro Listopad, 2014

JE VOZÍČKÁŘ A K TOMU NEMLUVÍ. PŘESTO HONZA DOSTAL ŠANCI »CHODIT« NA PRŮMYSLOVKU

ikona1

První měsíc na střední škole má za sebou Jan Kozlík, multihandicapovaný chlapec, který představuje jednu z nejnáročnějších
integrací v Česku. Honza má v důsledku dětské mozkové obrny částečně ochrnuté všechny končetiny, k tomu ještě poruchu řeči.

ČvT přehled kurzů pořádaných 12/2014 – 4/2015

cvt

* Modře označené = otevřené kurzy, je možné se na ně přihlásit
* Zeleně označené = kurzy pořádané pro danou školu, přihlášky jen pro danou pracovníky školy

Prosinec

 • 1.12.2014 - Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání, UJEP,  Ústí  n./L.
 • 8.12.2014 - Heterogenita skupiny a klima třídy, Za sklem, Zlín
 • 12.12.2014 - 3. prezenční setkání ke kurzu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, Praha (poslední prezenční setkání)

Leden

 • 15. a 16.1.2015 - Práce s  předsudky na českých školách, Za sklem, Zlín
 • 15. a 16.1.2015 - Neviditelné překážky-speciální potřeby žáků se SVP, ZŠ  Poběžovice, okr. Domažlice
 • 16.1., 20.2., 27.3. 2015 - Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného  prostředí – 2. běh,     Langhans Praha
 • 30.1.2015 - Komunikace školy s rodiči, ZŠ Školní, Štětí

Únor

 • 6.2.2015 - Komunikace školy s rodiči, Langhans Praha
 • 9.2.2015 - Role pracovníků ústavních zařízení v práci s ohroženými dětmi a rodinami, prostory SPgŠ a VOŠ Karlovy Vary
 • 10.2.2015 - Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP, Langhans Praha
 • 12. – 13.2.2015 - Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny, TADY A TEĎ, o.p.s., Plzeň
 • 13.2.2015 - Heterogenita skupiny a klima třídy, Langhans Praha

Březen

 • 5. a 6.3.2015 - IVP jako živý nástroj podpory žáků se SVP, Za sklem, Zlín
 • 7.3.2015 - Práce s odlišností v MŠ, MŠ U Stadionu, Česká Třebová
 • 7.3.2015 - Komunikace školy s rodiči, Kaprálův mlýn u Brna pro ZŠ Újezd u Brna
 • 9. a 10.3.2015 - Jazyková výbava žáků hovořících romsky/romským etnolektem češtiny, prostory SPgŠ a VOŠ Karlovy Vary
 • 20.3.2015 - Asistent pedagoga a děti z jazykového prostředí ovlivněného romštinou, Langhans Praha
 • 26.3.2015 - Sociální znevýhodnění a jeho důsledky ve vzdělávání, prostory SPgŠ a  VOŠ K. Vary

 Duben

 • 2.4.2015 - Heterogenita skupiny a klima třídy, ZŠ T.G.Masaryka, Náchod
 • 2.4.2015 - Komunikace školy s rodiči, ZŠ Broumov
 • 2.4.2015 - Práce s kulturní odlišností, ZŠ Hrochův Týnec
 • 14.4.2015 - Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání nejen žáků se SVP,  SPgŠ a VOŠ K. Vary
 • 15.4.2015 - Heterogenita skupiny a klima třídy, ZŠ Třinec

Ohlasy na Katalog podpůrných opatření

katalog-ikon

Katalog pro žáky s narušenou komunikační schopností

Karta: 5.1 RESPEKTOVÁNÍ SPECIFIK ŽÁKA

Pochopí-li, spíše porozumí-li žák špatně instrukci, zadání úkolu, který po něm učitel chce, samozřejmě to vede ke školní neúspěšnosti, za kterou žák nemůže, není to vinou jeho sníženého intelektu. Situaci žáka můžeme definovat a představit si jako sebe sama v cizí zemi, jejíž řeči vůbec nerozumíme, přestože jsme inteligentní. Prostě nerozumíme tomu, co si ostatní říkají, i když slyšíme dobře. Je těžké vcítit se do žáka, který je na tom mentálně velmi dobře, slyší velmi dobře, ale nerozumí obsahu sdělení a nemůže se tudíž účastnit konverzace.

A teď si představte situaci na pedagogické poradě, kde učitelé (bez vzdělání ve speciálního pedagoga) probírají problémy žáka jako: „on to nechce pochopit“; „vždyť mě slyší, tak proč nepracuje?“; „dělá to naschvál“ aj. Tito učitelé absolutně nechápou podstatu postižení žáka s NKS: museli by si prostudovat odbornou literaturu, týkající se této problematiky, ale proč by to měli dělat??? Vždyť oni přece rozumí naprosto všemu a svůj předmět didakticky vyučují správně „dokonale“ a když to můžou chápat ostatní, tak proč ne tento žák?! Nenechají si poradit od speciálního pedagoga, neboť pracuje ve škole jako pedagogický asistent: „není jim profesně na úrovni“, (viz naše ZŠ).

Dále pak čtou neustále a v současné době v každém vydání UN, jak jsou katalogy PO zbytečné a že bude stejně neuskutečnitelné je do školství aplikovat!!! Tak to mě naprosto VYTÁČÍ!!! Proč nenapíšou také pozitiva katalogů??? Myslím si, že jestli tato situace bude pokračovat nadále a učitelé, ředitelé škol, budou neustále ze strany novinářů atakováni informacemi o zbytečnosti těchto katalogů, tak kde potom jsme…??? Nezlobte se, že se takto vyjadřuji, ale mě to opravdu rozčiluje, když čtu o zbytečnosti práce, která je tak pracně a složitě sepsána, tak jako ji nikdy nikdo nenapsal. Napsána pro potřeby našich dětí, žáků a studentů (sakra, naší budoucnosti!) a pak si přečtete jen kritiku, tak ať se jdou všichni tito slavní teoretici, kteří jen dokážou plkat do tisku – VYCPAT!!!!

Můj názor je takový, že pokud nebude na každé škole působit alespoň jeden speciální pedagog, který dokáže vysvětlit problematiku daného postižení (myslím všeobecně, nejen NKS) a bude moci s těmito žáky pracovat a metodicky vést každého pedagoga, který má ve třídě žáka vyžadující podpůrná opatření, (tím myslím ochotného, empatického pedagoga), nesetkáme se bohužel s pozitivním a žádoucím přijetí aplikací katalogů PO.

Eva Š.

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ – ODSTRANÍ NESPRAVEDLNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ?

katalog

Katalog podpůrných opatření je zlomový po mnoha
stránkách. Nejenže učitelé budou mít poprvé pohromadě
a přehledně všechny dosavadní odborné zkušenosti ze
vzdělávání znevýhodněných žáků, ale dokument také pomůže
odstranit řadu nespravedlností, kterým byly některé děti
ve školách vystaveny.

2. běh modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

WP_20141003_002

Pro velký úspěch prvního běhu 50h modulu Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, otevíráme 2. běh:  modul začíná prezenčním setkáním 16.1.2015, pokračuje e-learningem s druhým prezenčním setkáním 20. 2. 2015 a končí prezenčním setkáním 27.3.2015. Zájemci se již mohou hlásit, kurz je zdarma. Více informací o obsahu, lektorech a přihlášku najdete v letáku zde nebo přímo u přihlášky pod částí Informace ke kurzu.

WP_20141003_001WP_20141003_002