Menu 

Všechny příspěvky v Intro

ASISTENT PEDAGOGA

AS6

Připravíme souhrnný materiál zabývající se problematikou asistenta pedagoga a navrhneme změny školské legislativy v této oblasti.

KATALOGY

AS3

Vytvoříme katalogy podpůrných opatření, které pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podají jasný a přehledný návod jak s těmito žáky efektivně pracovat.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ

2_dvpp

Zpracujeme a realizujeme 42 vzdělávacích kurzů (krátkodobé) a vzdělávacích programů (dlouhodobé), které připraví učitele hlavního vzdělávacího proudu na efektivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

DOKUMENTY

1

Dokumenty z oblasti legislativy, vzdělávání, publikací.